داستان موفقیت خدمات پشتیبانی رفاه مهر 78 شهریار


نام مشتری: خدمات پشتیبانی رفاه مهر ۷۸ شهریار

کسب‌و‌کار: طبخ غذا صنعت: خدمات غذایی

راهکار: بهای تمام شده و کنترل تحویل مواد

درباره‌ی خدمات پشتیبانی رفاه مهر ۷۸ شهریار

شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر ۷۸ شهریار از شرکت‌های زیرمجموعه‌ی شرکت مهر ۷۸ وابسته به بانک کشاورزی است و نزدیک به ۱۵ سال است که در زمینه‌‌ی تولید مواد غذایی برای سازمان‌های مختلف فعالیت دارد. این شرکت، دارای دو آشپزخانه است که هر یک علاوه‌بر سازمان‌های مختلف، برای رستوران خود نیز غذا طبخ می‌کنند.

نیاز کسب‌وکار

شرکت خدمات پشتیبانی رفاه مهر ۷۸ شهریار از سال ۱۳۹۲ تاکنون از راهکارهای همکاران سیستم در حوزه‌های مالی، اداری و پشتیبانی استفاده می‌کند؛ اما حساسیت بهای تمام شده و تاثیر آن در سود و زیان شرکت از یک‌سو و کمک به قبول سفارش‌های جدید از سازمان‌ها از سوی دیگر، سبب شد تا استفاده از سیستم بهای تمام شده برای شرکت اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

هم‌چنین با اهمیت موضوع انحرافات مصرف، شرکت به راهکار کنترل تحویل مواد نیاز داشت تا از مصرف بیش از اندازه‌ی مواد اولیه جلوگیری کند.

اهداف پیاده‌سازی

ویژگی‌های سیستم بهای تمام شده و کنترل تحویل مواد همکاران سیستم می‌توانست پاسخ‌گوی نیازهای شرکت رفاه مهر ۷۸ باشد، بنابراین شرکت در سال ۱۳۹۴ این سیستم‌ها را خریداری کرد تا به اهداف زیر دست یابد:

 • محاسبه‌ی دقیق بهای تمام شده‌ی غذاها
 • تحلیل انحرافات مواد و بررسی علل مصرف بیش‌تر یا کم‌تر از استاندارد
 • بررسی و تحلیل ظرفیت‌های خالی و برنامه‌ریزی برای بهینه نگه داشتن منابع
 • تسهیل در قیمت‌گذاری اسناد انبار
 • کنترل مصرف مواد
 • محاسبه‌ی قیمت تمام شده با نرخ روز مواد

راهکار کنترل تحویل مواد همکاران سیستم؛ مدیریت کامل مواد مصرفی

تا پیش از استقرار کنترل تحویل مواد همکاران سیستم، سرآشپزان رفاه مهر ۷۸، مواد مورد نیازشان در هر سفارش به میزان برآورد شخصی‌شان دریافت می‌کردند که این مورد سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای انبارداران و سرآشپزان شده بود. زیرا هر سرآشپز ممکن بود برای یک غذا چند بار مواد اولیه را از انبار دریافت کند.

با  استقرار راهکار همکاران سیستم، هر سرآشپز تنها اعلام می‌کند که به مواد اولیه برای طبخ کدام غذا و به چه میزان نیاز دارد، سیستم مواد اولیه‌ی مورد نیاز را شناسایی می‌کند، پس از آن انباردار مواد شناسایی شده را جدا و در یک مرحله تحویل آشپزخانه می‌دهد. هم‌چنین با استفاده از این راهکار، تحویل مواد تنها براساس استانداردها انجام می‌شود و باعث جلوگیری از پخت سلیقه‌ای غذاها شده است.

راهکار بهای تمام شده همکاران سیستم؛ محاسبه‌ی دقیق مواد و هزینه

شرکت برای دستیابی به بهای تمام شده‌ی هر غذا نیازمند محاسبه‌ی دقیق میزان مواد مصرفی در کنار دیگر عوامل موثر در محاسبه‌ی بهای تمام شده بود؛ بنابراین راهکار بهای تمام شده‌ همکاران سیستم را به‌کار گرفت. اکنون؛

 • بهای تمام شده غذاهای تولید شده براساس قیمت روز مواد اولیه محاسبه می‌شود.
 • تعیین دقیق و متناسب قیمت فروش هر پرس غذا امکان‎پذیر شده است.
 • تمامی گزارش‌های بهای تمام شده برای ارائه به مراجع قانونی به‌شکل سیستمی تهیه می‌شود.
 • تجزیه و تحلیل ظرفیت‌ها و مشخص کردن ظرفیت‌های خالی هر بخش به برنامه‌ریزی شرکت برای استفاده‌ی بهینه از منابع کمک کرده است.
 • شرکت می‌تواند با بررسی دقیق و با جزئیات بهای تمام شده یک محصول، تمام هزینه‌ها از جمله دستمزد، سربار، مواد جذب شده و… را شناسایی کند.

از زبان مشتری

آقای اکبرزاده؛ مدیر امور مالی

هدف شرکت رفاه مهر ۷۸ از تهیه‌ی سیستم بهای تمام شده و کنترل تحویل مواد به‌روزرسانی مصرف مواد و کنترل انحراف نیم‌ساخته‌ها و محصول بوده است. این راهکار کمک بسیار بزرگی در کنترل و مصرف مواد برای طبخ غذا کرده است و سرآشپزان نسبت به این بهبود و کنترل‌ها در تحلیل هر غذا، رضایت کامل دارند.

هم‌چنین استفاده از این راهکار سیستمی سبب شده است میزان نیم‌ساخته‌ها و تولید محصول هر روز مشخص شود و به ین ترتیب، امکان مقایسه‌ درباره‌ی میزان مواد خارج شده از انبار، تولید شده و فروش رفته فراهم آمده است.