داستان موفقیت صندوق بازنشستگی صدا و سیما

صندوق بازنشستگی صدا و سیما در یک نگاه

صندوق بازنشستگی صدا و سیما در سال 1351 با عنوان صندوق آتیه کارکنان تاسیس شد. در سال 1363 اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما توسط شورای سرپرستی سازمان تصویب و در سال 1364 آغاز به کار کرده است. هدف اولیه از تاسیس صندوق، تامین وجوه لازم جهت پرداخت حقوق بازنشستگی، وظیفه و از کارافتادگی کارکنان رسمی صدا و سیما با بهره برداری از ذخایر و منابع مالی صندوق، انعقاد قرارداد پیمانکاری، مشارکت و سرمایه گذاری در تامین مسکن کارکنان و تامین منابع مالی است. مجموعه شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی صدا و سیما با این اهداف در صنایع بازرگانی، خدماتی، عمرانی و … در حال فعالیت هستند.


نیازهای نرم‌افزاری صندوق بازنشستگی صدا و سیما

دریافت گزارش‌های یکپارچه مدیریتی در حوزه های مالی و سرمایه انسانی

با توجه به تعدد شرکت‌های زیرمجموعه، اخذ گزارشات جامع از سیستم‌ها منوط به جمع‌آوری اطلاعات به صورت اکسل و تکمیل گزارش‌ها به شکل دستی است که علاوه بر زمانبر بودن، محتمل بر خطای کاربری نیز هست.

رتبه‌بندی سیستمی شرکت های زیرمجموعه

رتبه‌بندی شرکت‌های زیرمجموعه در این سازمان بسیار حائز اهمیت است. برای تحقق این موضوع، برنامه‌ریزی جامعی انجام شده بود اما اطلاعات در قالب فایل اکسل به شکل دستی جمع‌آوری و سپس گزارش‌گیری انجام می‌شد. سازمان نیازمند سیستم یکپارچه‌ای برای ثبت اطلاعات رتبه‌بندی و دریافت گزارش‌های جامع در این زمینه بود.

دریافت گزارش‌هایی در زمینه کسورات بازنشستگی

کسورات بازنشستگی پرسنل سازمان صدا و سیما در قالب اکسل برای صندوق بازنشستگی صدا و سیما ارسال می شد، این سازمان نیاز داشت اطلاعات به صورت سیستمی و به موقع در سیستم درج شوند و گزارش‌های جامع از این اطلاعات نیز قابل دریافت باشد.

بودجه‌ریزی جامع

برای بودجه‌ریزی جامع شرکت‌های زیرمجموعه، فرم‌ها در قالب اکسل تعریف شده بودند. اطلاعات جمع‌آوری شده و گزارش‌گیری‌ها در زمینه تحقق بودجه شرکت‌ها به شکل دستی انجام می‌شد. سازمان نیازمند سیستم یکپارچه‌ای برای ثبت اطلاعات بازنشستگی و دریافت گزارش‌های جامع در این زمینه بود.

سیستم املاک

ثبت املاک و نحوه بهره‌برداری از آن‌ها و معاملات انجام شده در این زمینه در سیستمی مجزا انجام می‌شد، که برای دریافت گزارش‌های جامع لازم بود ثبت اطلاعات در سیستمی یکپارچه انجام می‌شد.
موارد دیگری چون دسترسی درلحظه به اطلاعات مالی شرکت‌های زیر مجموعه و بهبود فرآیندها و کنترل‌های داخلی برای ثبت تارگت‌ها، از جمله نیازهای اساسی صندوق بازنشستگی صدا و سیما شناسایی شد.


دستاوردهای پیاده‌سازی راهکاران

راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم توانست ارتباط یکپارچه‌ای بین شرکت‌های زیر مجموعه ایجاد کند و اطلاعات جامع و تحلیلی را در اختیار مدیریت مجموعه قرار دهد تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری درستی انجام شود.

با توجه به نیازهای مطرح شده، از نیمه دوم سال 1397 هوشمندی تجاری همکاران سیستم در این سازمان نصب و راه اندازی شد و گزارش‌های جامع مدیریتی در حوزه های مالی و سرمایه انسانی ایجاد شد.
با توجه به نیاز مجموعه برای ایجاد یکپارچگی راهکاران با سیستم‌های بازنشستگی، رتبه‌‌بندی، بودجه‌ریزی و املاک، از ابتدای سال 1398 طی جلسات متعدد با مشتری و شناسایی دقیق نیاز کسب و کار، سیستم مورد تایید مشتری طراحی شد.

با استفاده از بستر هوشمندی تجاری همکاران سیستم سفارشی‌سازی انبار داده و مکعب داده برای هر یک از سیستم‌ها انجام شد و گزارش‌های مربوطه نیز تهیه شد هم‌چنین با تهیه مکعب اطلاعاتی از سیستم‌های بازنشستگی، رتبه بندی، بودجه‌ریزی و املاک امکان گزارش‌گیری‌های مقایسه‌ای ایجاد شد، از این طریق مدیریت ارشد می‌توانست با یک نگاه وضعیت و رتبه هر یک از شرکت‌های زیر مجموعه را بررسی کند.

با پیاده‌سازی سیستم هوشمندی تجاری در صندوق بازنشستگی صدا و سیما موارد زیر به انجام رسیدند:

  •  نصب و پیاده‌سازی سیستم هوشمندی تجاری راهکاران برای ماژول‌های مالی وسرمایه انسانی
  •  طراحی سیستم های برنامه و تارگت مورد نیاز مطابق نیاز کسب‌و‌کار در بستر راهکاران با استفاده از ابزار فرایار
  •  ایجاد انبار داده سفارشی معادل سیستم‌های ایجاد شده
  •  ایجاد مکعب داده سفارشی معادل سیستم‌های ایجاد شده
  • ایجاد داشبوردهای مدیریتی و شاخص‌های ترکیبی در حوزه‌های پیاده‌سازی شده
از زبان مشتری

آقای دکتر عباس زاده؛ مدیر برنامه‌ریزی سیستم‌های صندوق بازنشستگی صدا و سیما می‌گوید:
راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم توسط ارتباط یکپارچه‌ای که بین شرکت‌های زیر مجموعه ایجاد کرده، اطلاعات جامع و تحلیلی را در اختیار مدیریت مجموعه قرار داده است و این امکان را فراهم کرده که در یک نگاه وضعیت رتبه‌بندی، املاک و برنامه برای آنها قابل نمایش باشد.
با راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم همواره مدیران مجموعه می‌توانند به جای صرف زمان بر جمع‌آوری اطلاعات، بر تحلیل اطلاعات تمرکز کنند.