داستان موفقیت شرکت مهندسی جهانپارس

شرکت: مهندسی جهانپارس

کسب‌و‌کار:  EPC ؛ مهندسی، تدارکات و ساخت

صنعت: پیمانکاری

راهکار:  دفتر کل، دریافت و پرداخت، جبران خدمات، کار گزینی، انبار، تدارکات

در یک نگاه

شرکت مهندسی جهانپارس در میان شرکت‌های پیمانکاری رتبه‌ی یک ساختمان و ابنیه، آب و تاسیسات را دارد. این شرکت با ۴۵سال فعالیت در انواع پروژه‌های مدیریت طرح (MC)، طرح و اجرا (EPC)، اجرا (C) و پیمانکاری عمومی (GC)، موفق شده است بیش از ۴۰  پروژه‌ی عمرانی را در کشور به پایان برساند.

نیاز کسب‌وکار

جهانپارس از سال ۱۳۸۵ از سیستم‌های تحت ویندوز همکاران سیستم استفاده می‌کرد. در این سیستم‌ها، اطلاعات پروژه‌های داخلی و خارجی با تاخیر منتشر می‌شد و در نتیجه اطلاعات مالی با تاخیر دردسترس مدیران قرار می‌گرفت. گذشته از این، مدیران پروژه‌ها تنها در محل پروژه امکان دسترسی به اطلاعات را داشتند.

هم‌چنین، پراکندگی اطلاعات کارکردهای حقوق ودستمزد، زمان‌بر بودن ورود این اطلاعات در پروژه‌ها و تاخیر در دسترسی به اطلاعات در دفتر مرکزی منجر به تاخیر محاسبات پرداخت حقوق می‌شد.

جهانپارس در سال ۱۳۹۳ تصمیم گرفت تا سیستم‌های پیشین خود را به ERP تحت وب همکاران سیستم ارتقا دهد.

نتایج بهره‎گیری از راهکاران

با ارتقای سیستم شرکت به راهکاران همکاران سیستم، مدیران می‌توانند در لحظه و آنلاین اطلاعات مالی شرکت را حتی در مسیر رفتن به پروژه‌ها در اختیار داشته باشند؛ مدیران از اطلاعات مالی در لحظه آگاه می‌شوند و تسلط آنان در پیش‌بُرد پروژه‌ها افزایش یافته است؛ اطلاعات روند پروژه‌های خارجی در لحظه و به‌شکل آنلاین وارد سیستم می‌شود و مدیران از آن آگاه می‌شوند؛ علاوه‌بر این موارد، با تجمیع اطلاعات پروژه‌ها در دفتر مرکزی، مدیران پروژه امکان دسترسی به اطلاعات پروژه را در دفتر مرکزی و بدون نیاز به حضور در محل پروژه، دارند.

اکنون ورود اطلاعات کارکرد در لحظه و یکپارچه با واحد مالی است؛ اطلاعات کنترل شده از طریق مدیران پروژه در سیستم ثبت می‌شود و به تایید دفتر مرکزی می‌رسد. در نتیجه محاسبه و پرداخت حقوق به‌موقع و دقیق انجام می‌شود.