داستان موفقیت داروسازی البرز دارو

در یک نگاه

نام شرکت: البرز دارو

نوع کسب‌وکار:تولیدی

صنعت: دارویی

راهکارهای مورد استفاده: Total Solution

از زبان مشتری

الیاس کهزادی؛ (مدیرعامل البرز دارو)

یکی از نتایج برخورداری از یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی این است که ما می‌توانیم در اوایل اردیبهشت ماه هر سال، مجمع خودمان را برگزار کنیم. علاوه براین، از سال 1386 تا 1398 که بورس شرکت‌های پذیرفته شده را از نظر شفافیت و ارائه به‌موقع اطلاعات ارزیابی می‌کرد، البرزدارو همیشه جزء رتبه‌های برتر و اول بود.