حوزه تحلیل‌های فروشگاهی هوشمندی تجاری

راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم کلیه ابعاد مدیریتی صنعت خرده فروشی از جمله عملکرد جامع فروش فروشگاهی، پروفایل مشتریان، شعب فروش، وضعیت انبار و… را پوشش می‌دهد و شاخص‌های تحلیلی مناسبی جهت تصمیم‌گیری به مدیران ارشد ارائه می‌دهد از جمله:

عملکرد جامع فروش

راهکار هوشمندی تجاری با بررسی شاخص‌های رشد فروش، بررسی وضعیت محصولات پرفروش و مشتریان برتر، مرور نحوه توزیع عملکرد فروشگاهی در استان‌های مختلف، نگاه 360 درجه به مدیریت جهت بررسی وضعیت عملکرد جامع فروشگاه ها ارائه میدهد.

پروفایل مشتریان و فروش

از طریق بررسی محاسبه سود ، حاشیه سود واحد کالای فروشگاهی، مرور محصولات پر فروش و پر سود، محاسبه رشد فروش تعدادی، مبلغی و مهم‌تر از همه قیمت واحد فروش میتوان فروشگاه‌ها و محصولات مختلف هر یک از آنها را پایش کرد.

وضعیت انبارها

کنترل ورودی و خروجی و موجودی انبارهای فروشگاهی توسط شاخص‌های “دوره گردش کالا” توجه به موجود داشتن کافی کالاهای پر گردش برای حفظ روند مناسب فروش و جلوگیری از دپوی بی رویه محصولات کم گردش در انبارهای فروشگاهی و سفارش مجدد آنها از جمله شاخص‌هایی می‌باشد که سبب تسهیل در مدیریت انبار در صنعت خرده فروشی خواهد شد.