حوزه تحلیل‌های عمده فروشی هوشمندی تجاری

در بسیاری از کسب‌وکارهای امروزی تعدد رقبا، فرآیندهای متنوع فروش، پراکندگی جغرافیایی مشتریان، هزینه‌های بالای فروش، بازاریابی، توزیع و لجستیک و نقش پرسنل فروش در این فرایند، پیچیدگی‌هایی را برای فرایند فروش به همراه دارد. راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم  کلیه ابعاد مدیریتی فرآیند های متعدد فروش،سیاست ها،تنوع محصولات فروش رفته،فروش از دست رفته،دفعات خرید مشتریان و…. را پوشش میدهد و شاخص های تحلیلی مناسبی جهت تصمیم گیری به مدیران ارشد ارائه میدهد از جمله:

تحلیل شاخص های رشد فروش

  • بررسی شاخص درصد رشد فروش مبلغی نسبت به دوره مشابه سال قبل
  • ارائه گزارش روند ماهانه درصد رشد فروش مبلغی، تعدادی، متوسط قیمت-واحد و خالص رشد مبلغی
  • ارائه گزارشات مربوط به گزارش لیست N مشتری اول پر فروش
  • بررسی شاخص درصد رشد فروش تعدادی نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

پروفایل تحلیلی مرکز فروش و مشتریان

  • بررسی شاخص تعداد مشتریان دارای خرید
  • مشاهده شاخص تعداد دفعات خرید مشتریان (یکبار، دوبار، سه بار و بیشتر)
  • بررسی شاخص نسبت کالای برگشتی به فروش تعدادی هر مرکز
  • ارزیابی شاخص نسبت تخفیفات به فروش مبلغی هر مرکز