حوزه تحلیل‌های سیمان هوشمندی تجاری

راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم در صنعت سیمان شاخص‌ها و تحلیل‌هایی ارائه می‌دهد که از طریق آن می‌توان مانده تعهدات تحویلی، سود‌آوری محصولات، بهره‌وری فرایند تولید و عملکرد مالی را با تحلیل مدیریتی پایش کرد، این شاخص‌ها شامل موارد زیر است:

  • وضعیت مانده تعهدات تحویلی
  • مانده تعهدات هر یک از انواع محصول
  • میزان مانده تعهدات به مشتریان

در رابطه با سودآوری محصولات هوشمندی تجاری راهکاران کمک می‌کند به سوالات زیر پاسخ دهید:

  • آیا محصولات سود‌آور سهم مناسبی در سبد فروش دارند؟
  • مشتریان سود آور و غیر سودآور کدامند؟
  • آیا نرخ‌های فروش مناسبی برای محصولات داریم؟
  • آیا تولید با کارآمدی مناسبی صورت می‌گیرد؟
  • وضعیت سود‌آوری محصولات فروش رفته چگونه است؟

از دیگر تحلیل‌های هوشمندی تجاری در صنعت سیمان می‌توان به مقایسه میزان مصرف انرژی حرارتی و الکتریکی در مقایسه با استانداردهای صنعت اشاره کرد. علاوه بر این موضوعاتی چون میزان توقفات دستگاه‌های مختلف نیز قابل کنترل و تحلیل است.
با بکارگیری راهکار هوشمندی تجاری همکاران سیستم از لحاظ مالی نیز می‌توانید شناخت خوبی نسبت به عملکرد سازمان، بهای تمام شده محصولات، دوره وصول اسناد دریافتنی و یا دوره بازپرداخت تعهدات کسب کنید. همچنین این امکان فراهم می‌شود که بررسی کنید که در مقایسه با شاخص‌های صنعت از جمله سودآوری، نرخ بازگشت سرمایه، سرانه تولید و … در چه نقطه ای هستید.