حوزه تحلیل‌های راهکار سرمایه انسانی هوشمندی تجاری

مدیریت سرمایه انسانی سازمان در جایگاه یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های موفقیت سازمانی، نیازمند داشتن دیدی جامع به تمام فرآیندها و اطلاعات مورد نیاز است تا بتواند ضمن غلبه‌بر پیچیدگی‌ها، بهترین بهره‌وری را برای کارکنان و سازمان به همراه بیاورد.

ابزارها و گزارش‌های تحلیلی خاص در هوشمندی تجاری (BI) به این نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد و میانی پاسخ می‌دهد. با این راهکار، اطلاعات عملکردی فرآیندهای گوناگون شرکت که در ERP یا سایر منابع اطلاعاتی ثبت و نگهداری می‌شوند، تجمیع و یکپارچه شده و در ساختاری مناسبِ تحلیل و تصمیم‌سازی، در داشبوردهای مدیریتی نمایش داده می‌شوند. با بهره‌مندی از میز تحلیل در سیستم، می‌توانید با چند کلیک به عمق داده‌ها نفوذ کنید، شاخص‌های مورد نظرتان را از ابعاد گوناگون تجزیه و تحلیل کنید و برای گرفتن تصمیم‌های کاراتر، دیدی جامع و دقیق به‌دست آورید.

در هوشمندی راهکاران مهم‌ترین ابعاد سرمایه‌ی انسانی مانند تحلیل کارگزینی، جبران خدمات، مسیر شغلی و آموزش، پروفایل تحلیلی کارمند و… به ‌همراه مهم‌ترین شاخص‌های هر بُعد متناسب با تعاریف خاص کسب‌وکار هر شرکت تحلیل می‌شود و با ساخت گزارش‌های تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی، در‌دسترس مدیران قرار می‌گیرد. از نمونه مهم‌ترین تحلیل‌های این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در تحلیل کارگزینی؛ با آگاهی از میزان جابه‌جایی‌های داخل و بیرون سازمانی کارکنان، درمی‌یابید که کدام واحدهای سازمان بیش‌ترین خروج در چه دسته‌ای از کارکنان، با چند سال سابقه، تجربه و تخصص داشته‌اند؛ هم‌چنین روند ورود و خروج تخصص و تجربه در کل سازمان و در واحدهای مختلف چگونه است. به این ترتیب، می‌توانید میزان تخصص و تجربه مورد نیاز واحدهای مختلف را کنترل کنید.

در تحلیل کارکرد کارکنان و جبران خدمات؛ آگاه می‌شوید که متوسط زمان کارکرد کارکنان در چه نسبتی با نیاز سازمان است و خواهید فهمید که بیش‌ترین منابع مالی برای چه گروه از کارکنان، با چه میزان تخصص یا تجربه و در چه واحدهایی صرف می‌شود. با مقایسه‎ی هزینه‌های کارکنان با بودجه‌های تعیین شده برای کل سازمان و واحدهای مختلف و پی بردن به انحرافات مالی، می‌توانید سیاست‌های موثرتری برای کنترل هزینه‌ها و حتی توسعه‌ی واحدهای سازمانی تدوین کنید

در تحلیل کارمند؛ ابعاد گوناگون زندگی سازمانی یک کارمند مانند کارکردها، پرداختی‌ها، تخصص‌ها، مسیر شغلی، روند پیشرفت و نقش کارمند در سبد کارکنان سازمان را در داشبورد مدیریتی کارمند با کم‌ترین زمان در‌دسترس‌ دارید و می‌توانید به تحلیل مناسبی درباره‌ی شیوه‌ی همکاری و هدایت موثر کارمندان خود دست یابید.