درگاه ارتباط با سهامداران

سهامداران شرکت‌ها تمایل دارند از آخرین وضعیت سهام خود، زمان برگزاری مجمع، مطالبات خود از شرکت یا تغییرات در سرمایه مطلع شوند و به این منظور، به ابزار ارتباطی با واحد امور سهام نیاز دارند. از طرفی، پاسخگویی به تعداد بالای سهامدار به شکل حضوری یا تلفنی برای مسئولین امور سهام زمان‌بر بوده و برای سهامداران نیزبا چالش‌هایی همراه است.

درگاه ارتباط با سهامداران، ارتباط این دو بخش را با یکدیگر تسهیل کرده و الزام مراجعه سهامدار به شرکت یا صرف ساعات طولانی در صف انتظار تلفن را حذف کرده است.


 • رابط کاربری جذاب
 • امکان ورود به درگاه با رمز یکبار مصرف جهت اطمینان از امنیت
 • ارائه گزارش‌های تفصیلی به سهامدار
 • مشاهده اخبار و اطلاعیه‌های عمومی، بدون نیاز به ورود به پرتال
 • سازگاری با موبایل

پیش از ورود

 • مشاهده اخبار و اطلاعیه‌های شرکت سهام
 • مشاهده نمودار تغییرات سرمایه شرکت
 • مشاهده آخرین سود پرداخت شده
 • مشاهده نمودار نسبت سهامداران
 • مشاهده اطلاعات ارتباطی شرکت و لینک‌های مفید

مختص سهامداران

 • ورود سهامداران با استفاده از رمز یکبار مصرف یا رمز ثابت
 • مشاهده کاردکس دارایی سهامدار (سهام، حق تقدم یا سهام جایزه)
 • مشاهده کاردکس مالی سهامدار شامل تخصیص‌های سود، حق تقدم پذیرفته نشده، پاره‌سهم و پرداخت‌های متناظر آن

مجامع

 • مشاهده اطلاعات مجامع پیش رو یا مجامع برگزار شده قبلی
 • مشاهده نتایج رای‌گیری برگزار شده در طی مجمع
 • مشاهده مصوبات مجمع
 • دانلود پیوست‌های مجمع
 • دریافت برگه ورود به مجمع

تغییرات سرمایه

 • مشاهده اطلاعات تغییرات سرمایه شرکت سهامی
 • پرداخت آنلاین وجه حق تقدم
 • بارگذاری فیش واریز جهت پذیرش حق تقدم
 • اعلام موافقت جهت برداشت از مطالبات در عملیات افزایش سرمایه
 • مشاهده تاریخچه شرکت در افزایش سرمایه سهامدار