ماژول مدیریت مسیرشغلی راهکاران بخش عمومی

به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌ و کارمندان، دستگاه‌های اجرائی ملزم به پیشبرد قوانین و رویه‌های حاکم در فصل هشتم مدیریت خدمات کشوری هستند. به همین دلیل ثبت و نگهداریِ ضوابط ارتقا گروه و ترفیع رتبه کارکنان برای مشخص کردن مشمولان ارتقا و ترفیع، کمک به حفظ نیروها و استفاده از تجربه‌های مفید آنان در طول خدمت، چالشی است که این دستگاه‌های اجرایی به عنوان یکی از مهم‌ترین نیازهای خود از آن یاد می‌کنند.

سیستم مدیریت مسیر شغلی راهکاران بخش عمومی با در نظر گرفتن پیچیدگی و تنوع ضوابط حاکم بر ارتقا و ترفیع کارکنان، بستری مناسب و منعطف به‌منظور تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مصوب (ساختارهای عمودی و افقی ارتقاء)، فراهم کرده و به این ترتیب نقش موثری در برآوردن نیازهای این حوزه ایفا می‌کند.


 • مدیریت فرآیند ارتقاء و ترفیع
 • تعریف ساختارهای مختلف ارتقاء و ترفیع
 • محاسبه خودکار ساختارهای ارتقاء
 • تعریف ساختارهای شناسایی رتبه و پایه بدو استخدام
 • دریافت شناسنامه ارتقاء
 • کمک به اجرای فرایند ارتقا و ترفیع در نگهداشت سرمایه انسانی
 • اطلاع دقیق و به‌موقع از زمان ارتقاء کارکنان

هماهنگی کارکردی و فرآیندی با سایر ماژول‌های راهکار سرمایه انسانی

یکپارچگی در سطح اطلاعات و عملیات با وجود منطق درست و مناسب، می‌تواند ضمن اعمال کنترل‌های صحیح، به بهبود فرآیندها و عملکردهای جاری در حوزه‌های مختلف مدیریت سرمایه انسانی کمک کند.

سیستم ارتقا و ترفیع با ارائه امکان تعریف عوامل و شاخص‌های تعیین‌کننده در ارتقا و ترفیع مانند فاصله از ارتقا قبلی، دوره‌های آموزشی گذرانده شده، تشویق یا تنبیه‌های صادر شده برای کارکنان و… به مدیران کمک می‌کند تا رویه‌ها و سیاست‌های مورد نظر سازمان را متناسب با اهداف در نظر گرفته شده برای هر گروه از کارکنان تعیین کنند. به‌گونه‌ای که درنهایت به افزایش کارایی و بهره‌وری در سازمان منجر شود.

سیستم مدیریت مسیر شغلی از این لحاظ، در ارتباط یکپارچه با سایر سیستم‌های حوزه‌ سرمایه انسانی از جمله جبران خدمات، کارگزینی، مدیریت عملکرد و آموزش قرار دارد.

انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

اجرای فرآیندهای ارتقاء و ترفیع و اعمال آن‌ها مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مصوب با پیچیدگی‌هایی همراه است. از طرفی حساسیت‌های موجود در این‌ زمینه و اهمیت دقت و سرعت در اجرای فرآیندهای مربوطه، نیاز به یک راهکار نرم‌افزاری منعطف و یکپارچه را ناگزیر می‌کند.

این ماژول با امکان تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع متعدد مطابق با سیاست‌ها، به‌روزرسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم را تسهیل می کند.

تسریع در پردازش و شناسایی کارکنان مشمول ارتقاء و ترفیع

این سیستم با در اختیار داشتن امکانات لازم برای محاسبه شاخص‌های تعیین شده در ساختارهای ارتقا و ترفیع، می‌تواند مشمولان ارتقا و ترفیع را مطابق ساختارهای مشخص شده، تعیین و زمان برآورد شده یا امتیاز لازم برای رسیدن به مقطع ارتقا و ترفیع را محاسبه و استخراج کند.

با استفاده از این قابلیت، می‌توان برای مشمولان اقدام به درخواست حکم کارگزینی کرد یا به‌طور مستقیم با امکان گردش کار برای صدور حکم کارگزینی اقدام کرد. در نتیجه در بازه‌های زمانی مشخص این امکان وجود دارد که این فرآیند با دقت و سرعت مناسب و بدون نیاز به صرف هزینه و زمان درخور توجه، اجرا شود.

کمک به اجرای مناسب سیاست‌های مصوب در این حوزه و افزایش رضایت کارکنان

با سیستمی کردن اجرای فرآیندهای ارتقاء و ترفیع، می‌توان به اجرای دقیق آن‌ها مطابق با سیاست‌های موجود اطمینان داشت و مشکلاتی که به‌دلیل کمبود امکانات، اعمال سلیقه‌ای سیاست‌ها و خطاهای مربوط اجرای آن‌ها که غیرسیستمی و با کنترل‌های چشمی انجام می‌شوند را برطرف کرد.

به ‌این ترتیب، کارمندان نیز از اجرای این سیاست‌ها به طور دقیق و مطابق با قانون بهره‌مند می‌شوند. از آن‌جایی‌که اجرای درست سیاست‌های توسعه‌ مسیر شغلی کارکنان با استفاده از این امکان به بهبود، تسهیل و تسریع این فعالیت‌ها منجر می‌شود، می‌توان گفت که به کارگیری آن گام مهمی در افزایش سطح رضایت کارکنان به‌شمار می‌آید.


تعریف ساختار

 • تعیین نوع ساختار براساس انواع مسیرهای توسعه شغلی
 • تعیین مبنای ارتقا یا ترفیع و روش به‌کارگیری آن
 • تعریف عوامل یا شاخص‌های ارتقا و ترفیع با روش محاسبه و اثرگذاری آن به‌طور دل‌خواه

امنیت

 • تعیین محدودیت‌های دسترسی برای هر کاربر
 • تعیین دسترسی‌های خاص براساس رکوردهای اطلاعاتی برای هر کاربر

اجرای ارتقاء

 • گروه بندی کارمندان برای ساختارهای ارتقاء
 • استخراج مقادیر عوامل و شاخص‌های ارتقا یا ترفیع برای کارکنان مورد نظر
 • ثبت اجرای ارتقا و ترفیع با وضعیت‌های مختلف متناسب با گردش کار موجود

گزارشات

 • تهیه گزارش پرونده ارتقا یا ترفیع کارمند
 • ارائه شناسنامه ارتقا و ترفیع