ماژول دریافت‌ و‌ پرداخت راهکاران بخش عمومی

از جمله الزامات مدیریت وجوه نقد سازمان؛ آگاهی در لحظه از وضعیت دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین ثبت و ردیابی اسناد دریافتنی و پرداختنی است. انجام این مهم بدون داشتن راهکاری نرم‌افزاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

دریافت و پرداخت راهکاران بخش عمومی، با ارائه‌‌‌‌‌ گزارش‌‌‌‌‌های کامل از زوایای متفاوت، این امکان را در اختیار مدیران و تصمیم‌‌‌‌‌گیرندگان سازمان قرار می‌‌‌دهد که در کم‌‌‌ترین زمان ممکن، بتوانند اطلاعات مورد نیاز را دریافت کنند. همچنین گزارش‌های کنترلی یا تحلیلی و زمان‌‌‌محور متعددی در این راهکار تعبیه شده است که سازمان را در اتخاذ تصمیمات بهینه و ارزیابی آنها در هر لحظه از زمان یاری می‌‌‌کند.


 • مدیریت در لحظه وضعیت نقدینگی و منابع و مصارف مرتبط
 • مدیریت سپرده‌های دریافتی
 • افزایش سرعت و دقت در فرایندهای مالی و بانکی
 • مدیریت یکپارچه دریافت‌ها و پرداخت‌ها
 • مدیریت امور تنخواه و تنخواه‌گردان‌ها

ارائه‌ فرآیندها و ابزارهای کنترلی

فرآیند محور بودن ثبت اطلاعات دریافت و پرداخت امکان مناسبی برای قرار دادن کنترل‌های لازم جهت گردش وجوه نقد و اسناد مرتبط در ماژول دریافت و پرداخت ایجاد کرده است. از طرف دیگر ارائه امکاناتی مانند تهیه اتوماتیک صورت مغایرت بانکی از طریق اسناد حسابداری و دریافت و پرداخت، می‌تواند باعث افزایش توان کنترلی  ارگان‌های دولتی در حوزه وجوه نقد شود.

کنترل نقدینگی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی

این ماژول با ارائه گزارش‌های متنوع در مورد وضعیت نقدینگی، منابع و مصارف مرتبط؛ سازمان‌ها را برای برنامه‌ریزی و کنترل جریان نقدینگی یاری می‌کند.


پوشش‌دهی کامل فرآیند دریافت و پرداخت

 • یکپارچگی با ماژول‌های مرتبط با حوزه‌ دریافت پرداخت تدارکات و سرمایه انسانی و کنترل بودجه و تامین اعتبار
 • امکان ثبت تمامی مبادلات مربوط به دریافت و پرداخت اسناد و وجوه به تفکیک شعب
 • پشتیبانی از فرایندهای مامور وصول به عنوان رویکردی جهت وصول اسناد دریافتی
 • انجام انتقال بین منابع درون‌سازمانی (بانک‌ها و صندوق‌ها و تنخواه‌ها)
 • انجام انتقال بین شعبه‌های مختلف سازمان
 • تعیین حساب پشتیبان برای حساب‌های بانکی و انجام کنترل‌های مربوط به آن
 • دریافت اطلاعات استقراری و عملیات دریافت‌و‌پرداخت از طریق فایل
 • ثبت اسناد حسابداری مربوط با عملیات دریافت و پرداخت با الگوهای قابل تعریف توسط کاربر

تسهیل عملیات مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی

 • تنظیم صورت مغایرت بانکی بر اساس اطلاعات صورت حساب بانکی و مغایرت‌گیری اتوماتیک
 • گزارش صورت مغایرت بانکی با روش‌های مختلف
 • امکان مغایرت‌گیری صورت حساب بانکی با اسناد حسابداری

مدیریت ضمانت‌نامه‌ها

 • پوشش‌دهی ضمانتنامه‌های به نفع شرکت و ضمانتنامه‌های به عهده شرکت
 • ثبت فرایند دریافت‌و‌پرداخت ضمانت‌نامه‌های بانکی
 • امکان پیشبرد مراحل تمدید، تقلیل، ابطال یا وصول آن‌ها

مدیریت سپرده

 • تعریف انواع سپرده (حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات و…..)
 • تعریف سپرده‌های استقراری
 • ردگیری سپرده‌های ارسال شده به خزانه و  ثبت شماره بستانکاری
 • دریافت سپرده از خزانه و عودت به پیمانکار مربوطه
 • ارتباط یکپارچه با اسناد دریافتی و پرداختی

کنترل حساب‌های تنخواه و هزینه‌های انجام شده توسط تنخواه‌گردان‌ها

 • ثبت صورت خلاصه تنخواه
 • کنترل مخارج انجام شده با مانده تنخواه
 • کنترل موجودی هر یک از تنخواه‌ها با سقف تعیین شده
 • ورود اطلاعات صورت خلاصه تنخواه از طریق فایل اکسل

گزارش‌های مرور و گزارش‌های تحلیلی سیستم

 • تهیه‌ گزارش گردش وجوه نقد (cash flow)
 • تهیه‌ گزارش‌ها به تفکیک هر شعبه
 • جستجوی سریع اقلام دریافتی و پرداختی
 • دسترسی به اسناد دریافت و پرداخت از طریق گزارش‌ها
 • موجودی و گردش حساب‌های بانکی و صندوق‌ها و تنخواه‌ها
 • وضعیت ضمانت نامه‌های بانکی
 • گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها به تفکیک طرف مقابل ، نوع دریافت و پرداخت ، نوع قلم و …
 • گزارش گردش و موجودی تنخواه‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط آن‌ها
 • گزارش نقدینگی بابت پیش‌بینی‌های آتی
 • گزارش درخواست‌های دریافت و پرداخت و ردیابی فرم‌های مرتبط شده با این درخواست‌ها
 • گزارش تطبیق دریافت‌و‌پرداخت و دفتر کل بابت یافتن مغایرت‌ها