ماژول جبران خدمات راهکاران بخش عمومی

وجود الزامات قانونی و پیچیدگی‌های حاکم بر نظام جبران خدمات بخش عمومی و پیاده‌سازی دقیق این الزامات در کنار نیاز به  کاهش زمان انجام محاسبات طولانی، نیازمند یک راهکار نرم‌افزاری مناسب در عین سادگی و انعطاف‌پذیری بالا است.

در ماژول  جبران خدمات راهکاران بخش عمومی، ضمن تعریف و پیکربندی انواع بسته‌های جبران خدمات متناسب با انواع استخدام رسمی، پیمانی، قراردادی و …، امکان پرداخت حقوق و دیگر پرداختی‌های قانونی و دوره‌ای (عیدی، بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی) و هم‌چنین پرداختی‌های خاص سازمان وجود دارد. به‌کارگیری این سیستم پیچیدگی‌های موجود و سناریوهای خاص سازمان‌ها در محاسبه و پرداخت به کارکنان را به شایستگی پوشش می‌دهد و دغدغه‌ پاسخ‌گویی به مدیران داخلی و سازمان‌های قانونی بیرونی را به کم‌ترین حد خود می‌رساند.


 • انعطاف‌پذیری در پاسخگویی به الزامات قانونی/آئین‌نامه‌ای متنوع
 • سهولت در اجرای تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • ارسال به موقع اطلاعات به سازمان خزانه جهت پرداخت‌‌های مرتبط
 • کاهش خطاهای محاسباتی
 • پوشش‌‌دهی تنوع رویه‌های پرداختی سازمان 
 • پوشش‌دهی انواع معوقه‌ها و دیون سنواتی جبران خدمات
 • انعطاف‌پذیری در تغییر روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • دسترسی سریع و مطمئن به اطلاعات

یکپارچگی فرایندی در انجام محاسبات

پوشش تنوع نظام‌های پرداختی

ساختار فرمول‌نویسی پویا و منعطف در ماژول جبران خدمات، این امکان را برای شما فراهم می‌کند که متناسب با نظام پرداخت اجرا شده در ماژول کارگزینی (مدیریت خدمات کشوری، نظام امتیازی، آیین نامه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، نظام هماهنگ پرداخت، قانون کار و طرح طبقه‌بندی مشاغل)، عوامل مربوطه در پرداخت‌های مالی کارکنان را بدون محدودیت تعریف کنید. بدین ترتیب می‌توانید مطابق با قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و تغییرات آنها، چابک‌ترعمل کنید.

پوشش انواع اسناد حسابداری متناسب با نوع محاسبه

ماژول جبران خدمات این امکان را برای شما فراهم می‌کند که متناسب با هر نوع پرداخت و معوقات آنها، صدور اسناد حسابداری به تفکیک محاسبات جاری و انواع معوقه (سال جاری، سنواتی) انجام شود تا گردش مالی دقیق‌تری به واحد حسابداری منتقل شود. همچنین امکان پوشش اسناد تجمیعی حسابداری جهت تمامی پرداخت‌ها در یک ماه نیز وجود دارد.

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی به شکل ساده و کم‌هزینه

سیستم جبران خدمات با در نظر گرفتن الزامات قانونی حاکم در کشور، نسبت به وجود ابزاری مناسب و مطمئن، به بخش عمومی اطمینان بیشتری می‌بخشد. این سیستم، انواع گزارش‌ها و فایل‌های خروجی از جمله فایل خزانه، صورت ارسال وجه (فرم 1/5 سازمان بازنشستگی)، فایل بیمه خدمات درمانی، گزارش تبصره 21، گزارش کارمند ایران، پاکنا و همچنین فایل بانک و لیست پرداخت، فایل و لیست بیمه، فایل و لیست مالیات، فایل و لیست ریز اقساط وام و…. را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. علاوه بر این، امکان دریافت گزارشات و فایل‌های مرتبط با سایر خروجی‌های قانونی برای سازمان‌ها وجود دارد.

دریافت گزارشات متنوع  و به موقع

راحتی کار با نرم‌افزار در کنار دسترسی به انواع گزارش‌ها و خروجی‌های مورد نیاز سازمان‌ها، یکی از الزامات یک نرم‌افزار خوب به‌شمار می‌رود. در سیستم جبران خدمات، با استفاده از امکانات مختلف از جمله گروه‌بندی اطلاعات، دریافت انواع گزارش‌های مدیریتی و سایر گزارشات محاسباتی به تفکیک جاری، معوقه و سنواتی، ارسال اطلاعات از طریق ایمیل، امکان مرور جبران خدمات و…..  زمان دسترسی به اطلاعات کاهش و سهولت استفاده از سیستم افزایش پیدا می‌کند.


اطلاعات پایه

 • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات
 • تعریف جداول مالیاتی
 • تعریف انواع وام‌ها

محاسبات

 • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 • حقوق ماهانه
 • ذخیره و محاسبه عیدی
 • ذخیره و بازخرید مرخصی
 • ذخیره و بازخرید سنوات
 • محاسبات پرداخت‌های مناسبتی
 • تسویه حساب

مدیریت فایل

 • پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های  ورودی و خروجی

حسابداری جبران خدمات

 • تعریف انواع الگوی سند حسابداری، به تفکیک انواع محاسبات
 • تعریف الگوی اسناد تجمیعی