سیستم کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری دولتی

با استفاده از کنترل مالی قراردادهای دولتی، ضمن مدیریت متمرکز قراردادهای متنوع، می‌توان یکپارچگی اطلاعاتی، انعطاف‌پذیری در کنترل قراردادهای متنوع و سهولت در کاربری را تجربه کرد.
در حال حاضر اکثر قراردادهای بخش دولتی برون‌سپاری می‌شوند و این امر باعث شده است تا بیش‌تر سازمان‌ها نیازمند سازوکار کنترلی قدرتمندی برای تشخیص و اصلاح انحراف‌های خود باشند. سیستم کنترل مالی قراردادهای دولتی این امکان را دارد تا افزون‌بر قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای داخلی (قراردادهای امانی) سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی را پوشش دهد.
کنترل مالی قراردادهای پیمانکاری همکاران سیستم، مجموعه‌ای از امکانات مورد نیاز به‌منظور ثبت، پی‌گیری و دریافت گزارش‌های مربوط به قراردادهای پیمانکاری، مشاوره‌ای و سایر قراردادهای موجود در فرآیندهای جاری دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تابع وزارت دارایی است که افزون‌بر ارتباط با دیگر سیستم‌های مالی دولتی، پاسخ‌گوی نیازهای کنترلی و مدیریتی کاربران سطوح مختلف سازمان در زمینه‌ی پی‌گیری وضعیت قراردادها خواهد بود.

منافع و مزایا

کنترل پیشرفت پروژه‌ها بر مبنای اطلاعات مالی و کمک به تصمیم‌گیری

با گرد‌آوری اطلاعات مربوط به قراردادهای منعقد شده در سازمان‌ها و صورت وضعیت‌های ارائه شده مربوط به هر قرارداد در یک بانک اطلاعاتی متمرکز، ضمن پردازش و داده‌کاوی این اطلاعات، می‌توان کنترل قدرتمندی بر روند پیشرفت پروژه‌ها داشت و با تشخیص و اصلاح انحراف‌های خود به گزارش‌های تحلیلی جامع و مفیدی دست یافت که به تصمیم‌گیری سریع و قابل اطمینان کمک می‌کند.

 

کاهش ریسک زمان و هزینه

اعمال کنترل‌های دقیق و اعلام هشدارهای متنوع به کارفرما به‌منظور آگاهی دقیق از وضعیت جاری پروژه‌ها و تشخیص به‌موقع انحرافات در حین عملیات به کاهش ریسک زمان و درنهایت کاهش ریسک مطالبات مشوک ‌الوصول و لاوصول حین اجرای عملیات می‌انجامد.

افزایش بهره‌وری و یکپارچگی سازمانی

به‌دلیل یکپارچگی این محصول با سایر محصولات مالی حوزه‌ی دولتی، امکان افزایش بهره‌وری سازمانی و اطمینان از صحت و دقت اطلاعات نمایش داده شده در گزارش‌ها فراهم می‌شود. هم‌چنین، بخش عمده‌ی کار عملیاتی توسط سیستم انجام می‌شود که خود منجر به کاهش خطا و به‌کارگیری صحیح توانمندی‌های نیروی انسانی می‌شود.

 

امکانات و ابزارها

 • ثبت پیمانکاران اصلی و فرعی
 • ثبت انواع قرارداد
 • ثبت فهرست بها
 • تعریف خدمات
 • تعریف انواع عملیات
 • تعریف انواع مناقصه
 • ثبت عوامل افزاینده و کاهنده
 • تعریف سپرده
 • تعریف ضمانت‌نامه (امکان تقلیل، ابطال، تمدید)
 • ثبت فرآیند مناقصه‌‌‌‌های تایید شده
 • ثبت قرارداد
 • امکان ثبت الحاقیه روی قرارداد
 • ارتباط قرارداد با سپرده‌‌‌‌ها و ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌‌ها
 • اختصاص فرآیندهای مربوط به کنترل مبالغ عملیات‌‌‌‌ها و مبلغ قرارداد
 • تعیین عوامل افزاینده و کاهنده روی قرارداد و عملیات‌‌‌‌های مربوطه
 • ارتباط قرارداد با سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار به‌منظور پرداخت و امکان صدور سند حسابداری (کنترل مبلغ تامین در هر پرداخت)
 • ثبت صورت وضعیت عادی و تعدیلی و اعمال محاسبات آن
 • اعمال و انجام محاسبات عوامل افزاینده و کاهنده روی صورت وضعیت با توجه به اولویت هر ضریب
 • محاسبه مبالغ کارکرد نقل از قبل به ازای هر عملیات و کل صورت وضعیت‌‌‌‌ها
 • کنترل مبالغ صورت وضعیت و عملیات‌‌‌ آن با قرارداد
 • ثبت استهلاک ضمانت‌‌‌‌نامه براساس صورت وضعیت
 • ثبت استهلاک پیش‌پرداخت و علی الحساب براساس صورت وضعیت
 • ارتباط صورت وضعیت‌‌‌‌ها با سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار، امکان‌ پرداخت وجه و صدور سند حسابداری مربوطه
 • کنترل مبلغ صورت وضعیت و مبلغ پرداخت آن
 • ثبت اطلاعات استقراری
 • ثبت مناقصه‌‌‌‌های تایید شده استقراری
 • ثبت قراردادهای استقراری و اطلاعات پرداخت آن
 • ثبت صورت وضعیت‌‌‌‌های استقراری و اطلاعات پرداخت آن
 • امکان ثبت قراردادهای تمدید شده

گزارش‌ها

 • گزارش مرور قراردادها؛ امکان بررسی و مرور اطلاعات قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه، پیمانکار و عملیات
 • گزارش عملیات قراردادها؛ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از اطلاعات پیمانکار، عملیات، قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه
 • گزارش کاربرگ قرارداد؛ امکان گزارش‌‌‌‌گیری از یک قرارداد و الحاقیه‌‌‌‌ها و صورت وضعیت‌‌‌‌های آن قرارداد
 • گزارش کارت حساب پیمانکار؛ امکان گزارش‌گیری از پرداخت‌های مرتبط با یک قرارداد