سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار

اعمال مدیریت صحیح بر مصرف اعتبارات هزینه‌ای، اختصاصی، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع مالی، با نرم‌افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار همکاران سیستم ساده می‌شود. هم‌چنین، کنترل مصرف اعتبارات به‌سوی اهداف تعیین شده و پیش‌گیری از فزونی هزینه و سایر پرداخت‌ها بر اعتبارات مصوب تخصیص یافته در تمام سطوح طبقه‌بندی قانونی به‌راحتی قابل اعمال است.
سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار براساس ویژگی‌‌‌های محیطی وزارتخانه‌‌‌ها، موسسات، شرکت‌‌‌ها، دانشگاه‌‌‌ها و موسسات آموزش دولتی به‌گونه‌ای طراحی شده است که ضمن تامین اهداف کلیدی خود، شرایط لازم را برای رهگیری اعتبارات تامین شده و اعمال مدیریت صحیح بر آن‌ها فراهم آورد.
در این سیستم اطلاعات بودجه‌ای به تفکیک ابلاغ بودجه، موافقت‌نامه، تخصیص اعتبار و درخواست وجه، ابلاغ بودجه به استان‌ها، تامین اعتبار و پرداخت وجه، قابل ثبت و گزارش‌گیری است و کنترل‌های هزینه نسبت به بودجه مصوب، تخصیص اعتبار و وجوه دریافتی انجام می‌شوند. هم‌چنین، امکان گزارش‌گیری به تفکیک منابع و مصارف بودجه و صدور سند حسابداری اتوماتیک به تفکیک تمام فعالیت‌های بودجه‌ای و مالی سازمان فراهم شده است.

منافع و مزایا

افزایش کنترل و دقت در عملیات

با کنترل اطلاعات بودجه‌ای به تفکیک حساب‌های مستقل اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، هم‌چنین کنترل اعتبارات تامین شده و مقایسه‌ی آن‌ها با اقلام مندرج در سیستم حسابداری دولتی عملیات به‌دقت مورد کنترل قرار می‌گیرند. امکانات کنترلی مناسبی نیز با گزارش‌های مدیریتی برای ذی‌حساب فراهم شده است.

افزایش قابلیت پیگیری عملیات

ردگیری وضعیت هر یک از اقلام که برای آن اعتبار تامین شده و پی‌گیری آن‌ها تا زمان تعیین تکلیف قطعی و اتخاذ تصمیم لازم در مورد مانده‌‌ی این قبیل اقلام در نرم‌افزار امکان‌پذیر است.

تسهیل عملیات

ثبت اتوماتیک تمام اسناد حسابداری بر مبنای فعالیت‌های بودجه‌ای ثبت شده عملیات را بسیار ساده کرده است. هم‌چنین، ساختار بودجه به ازای هر سال مالی تفکیک شده و کنترل هم‌پوشانی سال‌های مالی اعتبارات هزینه (در سطح ۱۳ ماه) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (در سطح ۱۶ ماه) در نرم‌افزار انجام می‌شود.

امکانات و ابزارها

  • نگهداری حساب‌‌‌ها و اطلاعات مربوط به فرآیند اجرای بودجه شامل ابلاغ بودجه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، تامین اعتبار و مصرف اعتبارات به تفکیک حساب‌‌‌های مستقل
  • نگهداری حساب اعتبارات ابلاغی از سایر سازمان‌‌‌ها و حواله‌‌ به سایر واحدها
  • ثبت و نگهداری حساب‌‌‌های بودجه‌‌‌ای برحسب تمامی طبقه‌‌‌بندی‌‌‌های قانونی نظیر برنامه، فصول، فعالیت، طرح و پروژه به تفکیک حساب‌های مستقل
  • امکان صدور انواع اسناد حسابداری به‌شکل هوشمند (اتوماتیک) برحسب اطلاعات وارد شده توسط کاربر
  • گزارش‌‌‌های مقایسه‌‌‌ای حاوی اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تخصیص‌ ‌‌یافته، کنترل تخصیص اعتبار (دریافتی از خزانه)، اعتبارات تامین شده (به تفکیک تعهدات و پرداخت‌‌‌های غیرقطعی نظیر تنخواه‌‌‌گردان پرداخت، پیش‌پرداخت و علی‌‌‌الحساب) و هزینه یا دارایی در جریان تکمیل یا ایجاد
  • تنظیم گزارش‌‌‌های لازم در مورد اقلامی که برای آن‌ها تامین اعتبار انجام شده است و ارائه‌ی مشخصات کافی برای پی‌گیری و اعمال مدیریت این قبیل اقلام
  • تنظیم گزارش‌‌‌های سیستمی برحسب طبقه‌‌‌بندی‌‌های بودجه‌‌‌ای نظیر برنامه، فصول، فعالیت، طرح و پروژه
  • تنظیم گزارش‌‌‌های عملکرد سالانه بودجه براساس فرم‌‌‌های مصوب موضوع دستورالعمل‌‌‌های صادره
  • تنظیم هرگونه گزارش‌‌ تفصیلی مدیریتی در مورد عملکرد بودجه توسط کاربر
  • تنظیم گزارش‌‌‌های فوق براساس اعتبارات هزینه، اعتبارات تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای، اعتبارات اختصاصی، سایر منابع و اعتبارات ابلاغی