سیستم حقوق و دستمزد دولتی

با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع موجود در محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و قوانین مدیریت خدمات کشوری، دقت در انجام محاسبات، پرداخت به‌موقع حقوق کارکنان و پاسخ‌دهی مناسب به سازمان‌های قانونی مرتبط با حقوق و دستمزد دارای اهمیت بسیاری است. سیستم حقوق و دستمزد همکاران سیستم، به‌شکل انعطاف‌پذیر با ساده‌سازی و دقت‌بخشی به فرآیند پرداخت حقوق و دستمزد و به‌شکل یکپارچه با سایر سیستم‌های دولتی همکاران سیستم، تسهیلات کارآمدی را در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد.

منافع و مزایا

 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

عوامل حقوق و دستمزد متاثر از قانون مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های داخلی سازمان از تنوع و پیچیدگی‌های زیادی در روش محاسبه برخوردارند و انجام تغییرات مربوط به آن‌ها در زمان مناسب نیز دارای اهمیت بسیاری است. سیستم حقوق دولتی همکاران سیستم، با امکان تعریف و فرمول‌نویسی پویا و آسان، تنوع و پیچیدگی‌های موجود این فرآیند را پوشش داده است. افزون‌بر این، سبد جبران خدمات در سازمان‌ها معمولا از تنوع بالایی، از موارد و الزامات قانونی گرفته تا بسته‌های انگیزشی و داخلی سازمان، برخوردار است. در سیستم حقوق و دستمزد همکاران سیستم، افزون‌بر پیش‌بینی انواع محاسبات قانونی، امکان تعریف و به‌کارگیری محاسبات خاص سازمان به‌شکل منعطف و انجام عملیات مستقل برای آن‌ها وجود دارد.

 • پاسخ‌گویی مناسب به سازمان‌ها و ذی‌نفعان داخلی و خارجی

ارائه‌ی گزارش‌های قانونی متناسب با استانداردها و فرمت‌های ارائه شده توسط سازمان‌های مربوطه، معمولا مسئله‌ای مهم در فرآیند پرداخت حقوق به‌شمار می‌آید. تغییرات مربوط به این استانداردها یا ارائه‌ی اطلاعات جدید بر اهمیت پوشش‌دهی مناسب به نیازمندی‌های این حوزه می‌افزاید. افزون‌بر ضرورت ارائه‌ی گزارش‌ها و خروجی‌های قانونی در سیستم حقوق و دستمزد، به‌منظور امکان برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری درباره‌ی سیاست‌های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، لازم است تا گزارش‌های دوره‌ای و مقایسه‌ای متنوعی از اطلاعات و هزینه‌های مربوطه وجود داشته باشد. امکان تهیه‌ی انواع گزارش‌های حسابرسی، مقایسه‌ای، گزارش‌های خاص و گزارش‌های دیون در سیستم حقوق و دستمزد پیش‌بینی شده است.

امکانات و ابزارها

مدیریت پیچیدگی‌های نظام‌های پرداخت حقوق و مزایای کارکنان

 • تعریف نامحدود عوامل حقوقی در گروه‌های مختلف مزایا، کسور و تعهدات کارفرما و به تفکیک انواع استخدام
 • فرمول‌نویسی عوامل حقوقی به‌شکل دل‌خواه با استفاده از توابع و پارامترهای متنوع و نگهداری تاریخچه تغییرات آن‌ها برای پوشش‌دهی محاسبات معوقه
 • تنظیم ویژگی‌های عوامل حقوقی در محاسبات؛ برای نمونه، مالیات‌پذیر، بیمه‌پذیر و...

انجام محاسبات دقیق و سریع

 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه‌ی اطلاعات در انجام محاسبات
 • انجام محاسبات دقیق براساس روش‌های تعریف شده
 • ثبت معوقه‌های حکمی و کارکردی و پوشش‌دهی کامل محاسبات معوقه

پوشش‌دهی تنوع و انواع پرداخت‌های قانونی و انگیزشی

 • محاسبات حقوق ماهانه
 • محاسبات ذخیره سنوات
 • تعریف انواع پرداخت‌ها و محاسبات بین ماه خاص سازمان جدا از محاسبات حقوق و انجام عملیات مستقل مربوط به آن (تعریف عوامل، ورود اطلاعات کارکردی، انجام محاسبه، صدور سند حسابداری و گزارش‌های مرتبط برای پرداخت‌ها و محاسبات بین ماه

تسهیل ارائه‌ی گزارش‌های استاندارد قانونی و تسهیل اعمال تغییرات

 • تهیه‌ی گزارش‌ها و فایل(دیسکت) بیمه مطابق با استانداردهای تعریف شده
 • تهیه‌ی گزارش‌های درخواست وجه برای وزارت دارایی و تهیه فایل مربوط به آن مطابق با استانداردهای تعریف شده
 • تغییر در ساختار فایل‌ها به‌شکل دل‌خواه توسط کاربر به‌منظور تسهیل اعمال تغییرات مربوط به آن‌ها
 • تهیه‌ی گزارش‌های دیون
 • پوشش‌دهی کامل طرح میزان؛ شامل ارسال درخواست صدور کارت، دریافت و فراخوانی فایل ارسال شده از بانک بابت بدهی کارکنان و ارسال فایل کسر از حقوق به بانک مورد نظر مطابق با استانداردهای تعریف شده‌ی وزارت بازرگانی

بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نظام پرداخت

 • تهیه‌ی گزارش حسابرسی در بازه‌های زمانی دل‌خواه و سطوح منتخب برحسب نیاز (نوع استخدام، مرکز هزینه، محل خدمت، واحد سازمانی و...)
 • تهیه‌ی انواع گزارش‌های مقایسه‌ای
 • ساخت و تهیه‌ی گزارش‌های با محتوا و فرمت دل‌خواه کاربر