سیستم حسابداری شعب و عاملین ذی‌حساب

اطلاعات جامع مالی برای مدیریت و کنترل شعب

ماژول حسابداری شعب و عاملین ذی‌حساب همکاران سیستم، اطلاعات جامع مالی برای مدیریت و کنترل شعب و زیر‌مجموعه‌های مستقل شرکت یا سازمان شما را در زمان مناسب در اختیارتان قرار می‌دهد؛ کافی است حسابداری همکاران سیستم را برای تمام آن‌ها پیاده‌سازی کرده باشید.
سیستم حسابداری شعب و عاملین ذی‌حساب، به‌ عنوان بخشی از مجموعه‌ی یکپارچه‌ی اطلاعات مدیریت همکاران سیستم، امکان دسترسی به اطلاعات حسابداری شعب و تهیه‌ی گزارش جامع از عملکرد آن‌ها را برای سازمان‌هایی با زیرمجموعه‌های مستقل، به تفکیک فراهم می‌آورد.
بررسی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه‌ و شناسایی نقاط قوت، مشکلات و مخاطرات آن‌ها از مهم‌ترین عوامل موفقیت گروه‌ها و مدیران آن‌هاست. نرم‌افزار حسابداری شعب و عاملین ذی‌حساب همکاران سیستم با گرد‌آوری داده‌های شرکت‌های گروه، دسترسی به اطلاعات و گزارش‌های جامع را برای مدیران آسان می‌کند و قدرت تصمیم‌گیری مدیران این سازمان‌ها را ارتقا می‌دهد.

منافع و مزایا

کاهش زمان و هزینه‌ی تهیه‌ی گزارش‌های مالی تجمیعی و افزایش قابلیت اطمینان به اطلاعات دردسترس

اطلاعات حسابداری شعب توسط مکانیزم انتشار اطلاعات و با کم‌ترین کار دستی گردآوری می‌شود و زمان و هزینه‌ی تهیه‌ی گزارش‌ها را به‌شدت کاهش می‌دهد. این اطلاعات با کم‌ترین تغییر و اعمال کنترل‌های لازم، از قابلیت اطمینان بالایی نیز برخوردار است.

افزایش کنترل و کمک به تصمیم‌گیری مدیران گروه بر مبنای اطلاعات جامع و به‌روز

سهولت و سرعت دریافت اطلاعات مالی زیر‌مجموعه‌ها سبب می‌شود که مدیران بهتر و در زمان مناسب بتوانند کنترل‌های لازم را انجام دهند و تصمیم‌گیری کنند.

امکانات و ابزارها

ویژگی‌های اصلی

 • تعریف ساختار سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه و شعب
 • تعریف ساختار کدینگ مالی واحد برای تجمیع حساب‌های واحدهای زیرمجموعه و شعب
 • فراخوانی اطلاعات از سیستم‌های مستقل شرکت‌های زیرمجموعه و شعب
 • تجمیع اسناد حسابداری تا پایین‌ترین سطوح تفصیلی
 • تحلیل و مقایسه‌ی عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه و شعب
 • تعیین سیاست‌ها و الزامات ویژه برای فعالیت شعب زیرمجموعه
 • تطبیق حساب‌های رابط به‌منظور مغایرت‌گیری بین حساب‌های سازمان مرکزی و واحدهای تابعه

گزارش‌های اصلی

 • گزارش‌های پیشرفته مقایسه‌ای و نموداری برای ارزیابی شرکت‌های زیرمجموعه و شعب
 • دریافت تمام گزارش‌های سیستمی به‌شکل تجمیعی از اطلاعات واحدهای مختلف
 • قابلیت ارائه‌ی ترازهای تجمیعی با رعایت استاندارد کدینگ مشترک و فیلترینگ واحد‌ها
 • ارائه‌ی گزارش‌های تجمیعی اشخاص (تراز‌ها و ریز عملیات) با تجمیع اطلاعات واحد‌ها
 • دریافت گزارش‌های مقایسه‌ای سالانه و ماهانه براساس تجمیع و فیلترینگ واحد‌ها