سیستم حسابداری دولتی

سرعت، کیفیت و دقت در ثبت اطلاعات و تنظیم حساب‌ها

حسابداری دولتی همکاران سیستم، مسوولیت نگهداری و ارائه‌ی اطلاعات مالی منسجم و به‌هنگام از حساب‌ها و تمامی منابع مالی تحت کنترل دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی را بر مبنای روش‌های حسابداری نقدی یا تعهدی به‌عهده دارد.
این سیستم که براساس تحلیلی بنیادی از دستورالعمل‌‌های صادره‌‌ توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و وزارت علوم طراحی شده است، کل عملیات حسابداری مربوط به دستورالعمل‌‌‌های مذکور از ثبت اطلاعات پایه تا صدور و بررسی اسناد حسابداری و ارائه‌ی انواع گزارش‌های مدیریتی و قانونی را پوشش می‌‌‌دهد.
افزون‌بر این، گزارش‌های تفریغ بودجه در سطح حساب‌های مستقل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تهیه‌ی صورت‌های مالی دولتی توسط سیستم قابل دریافت است و انواع گزارش‌های کاربری و مدیریتی نیز بنا به نیاز دستگاه‌های دولتی قابل ارائه هستند.

منافع و مزایا

با پیاده‌سازی سیستم حسابداری دولتی، دستگاه‌های دولتی از سرعت، کیفیت و دقت بیش‌تری در ثبت اطلاعات واحد دفترداری و تنظیم حساب‌ها بهره‌مند می‌شوند و میزان خطاهای کاربری کاهش می‌یابد.
مهم‌ترین منافع ایجاد شده برای دستگاه‌های دولتی به شرح زیر است:

 • کاهش زمان ثبت و نگهداری اطلاعات مالی

سیستم حسابداری دولتی همکاران سیستم با آسان‌سازی و خودکارسازی تشخیص حساب‌‌های بدهکار و بستانکار هر یک از رویدادهای مالی، زمان مورد نیاز برای ثبت اطلاعات اسناد حسابداری را کاهش می‌دهد و تهیه‌ی گزارش‌های مالی مربوطه را تسهیل می‌کند.

 

 • افزایش دقت در اطلاعات مالی

با اعمال کنترل‌های دقیق بر مبنای حقوق دسترسی تعریف شده و جلوگیری از خطاهای کاربری، اشتباهات محاسباتی و تداخل منابع مالی به تفکیک حساب‌‌‌های مستقل و گروه‌‌‌های حساب به حداقل ممکن می‌رسد. به همین دلیل، دقت ثبت و ارائه‌ی اطلاعات مالی به‌شدت افزایش می‌یابد.

 

 • تسهیل گزارش‌گری مالی

همواره ذی‌نفعان بیرونی و مدیران سازمان به گزارش‌هایی از سازمان شما نیاز دارند که صحت آن‌ها بسیار مهم است. این گزارش‌ها بدون دغدغه و در کم‌ترین زمان ممکن از سیستم حسابداری همکاران قابل استخراج هستند. ساختارهای قانونی و متداول این گزارش‌ها از پیش تعریف شده است و نیازی به طراحی آن‌ها نیست.

 • بهبود تصمیم‌گیری

به‌دلیل دسترسی سریع و بی‌واسطه به اطلاعات صحیح و معتبر و یکپارچگی این اطلاعات با مجموعه‌ی سیستم‌های مالی، اداری و پشتیبانی، مدیران می‌توانند تصمیماتی با کیفیت بهتر و در زمان مناسب‌تر اتخاذ کنند.

امکانات و ابزارها

 • پشتیبانی از کدینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی (دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی) و وزارت علوم (دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی) و حساب‌های مستقل مختلف بر مبنای دستورالعمل‌های صادره
 • صدور سند حسابداری موقت و قطعی ساختن آن پس از انجام بررسی و تایید مدیریتی
 • امکان‌پذیری تشخیص حساب‌‌‌های بدهکار و بستانکار هر یک از رویدادهای مالی و صدور سند حسابداری به‌شکل خودکار با تنظیم‌های کاربر بر مبنای ارتباط با دیگر سیستم‌های مالی، اداری و پشتیبانی
 • پشتیبانی از فرآیندهای مالی شرکت‌های دولتی
 • ثبت عملیات حسابداری مربوط به بستن حساب‌‌ها در پایان دوره‌ی مالی و انتقال آن‌ها به دوره‌ی مالی بعد و افتتاح حساب‌‌ها در ابتدای دوره‌ی مالی جدید به‌شکل خودکار
 • نگهداری حساب‌ها به تفکیک پروژه برای تمامی سرفصل‌‌های طرح تملک دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای
 • جست‌وجو و دسترسی به هرگونه اطلاعات براساس مشخصاتی نظیر سطوح کدینگ، حساب‌های تفصیلی، مبلغ، گیرنده وجوه، تاریخ و نظایر آن
 • دریافت نسخه‌ی چاپی خلاصه و کامل از اسناد حسابداری
 • تعیین سطوح دسترسی برای کاربران
 • تفکیک اطلاعات بر مبنای حساب‌های مستقل و منابع تامین اعتبار
 • بستن و انتقال اتوماتیک حساب‌ها به سال مالی بعد
 • پشتیبانی کامل از سال‌های مالی ۱۳ ماهه (اعتبارات هزینه) و ۱۶ ماهه (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای)
 • پشتیبانی از ۱۰ سطح حساب تفصیلی افزون‌بر حساب‌های مستقل، گروه حساب، حساب کل و حساب معین

گزارش‌های مالی

 • گزارش‌های تراز و دفتر حاوی گردش و مانده‌‌ی عملیات به تفکیک هر یک از حساب‌‌های مستقل برای هر محدوده زمانی و به انتخاب کاربر
 • صورت‌حساب دریافتی، پرداختی و موجودی به‌شکل یکپارچه و برای محدوده‌های زمانی مورد نظر کاربر
 • صورت‌حساب عملکرد سالانه‌‌‌ی بودجه (تفریغ بودجه) برحسب منبع تامین اعتبار، برنامه، فصول هزینه و ردیف‌‌‌های متفرقه
 • صورت وضعیت مالی به تفکیک هر یک از طرح‌‌‌های تملک دارایی‌‌‌ِهای سرمایه‌‌‌ای به‌همراه یادداشت‌‌‌های پیوست
 • تراز عملیات دفتر کل به تفکیک هر یک از طرح‌‌‌های عمرانی (تملک دارایی‌‌‌های سرمایه‌‌‌ای)
 •  امکان ساخت انواع گزارش‌‌‌های تفصیلی متناسب با نیازهای اطلاعاتی قانونی و مدیریتی