سیستم اموال

منافع و مزایا

پیروی از دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل نظام نوین اموال

این نرم‌افزار بر مبنای آخرین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره در زمینه‌ی نظام نوین اموال طراحی شده است و می‌توان به کمک آن، تمامی دیسکت‌ها و تراز حساب‌های اموال را طبق آئین‌نامه‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرد.

نگهداری از اطلاعات جاری و سوابق

افزون‌بر اطلاعات جاری اموال، سوابق تغییرات آن‌ها نیز -که از اهمیت خاصی برخوردار است- در این نرم‌افزار نگهداری می‌شود و قابل رجوع و گزارش دهی است.

یکپارچگی سازمانی و اطلاعاتی

این نرم‌افزار با دیگر محصولات حوزه‌ی دولتی همکاران سیستم یکپارچه است و ارتباط کاملی با عملیات‌مالی سیستم انبار، مانند درخواست کالا، رسید و حواله‌ی انبار و دریافت یا ارسال امانی دارد. هم‌چنین، اسناد حسابداری به‌شکل مکانیزه و بر مبنای نیازمندی‌های موضوع دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل صدور و ارسال به سیستم حسابداری دولتی هستند.

استفاده از ابزار فرم‌ساز

به کمک ابزار فرم‌ساز که برای تمام سیستم‌های نرم‌افزاری همکاران سیستم قابل استفاده است، می‌توان به تمام فرم‌های سیستم اموال هر اطلاعاتی که در بدنه اصلی نرم افزار دیده نشده و مورد نیاز مشتریان است را افزود. این ابزار قابلیت استفاده از اطلاعات حرفی و عددی، رشته، تصویربرگه‌های قانونی به‌شکل اسکن‌شده یا فایل‌های PDF و سایر فرمت‌های استاندارد را فراهم می‌آورد. برای نمونه؛ می‌توان رسیدهای خرید را به فرم رسید انبار الحاق و در صورت نیاز به آن‌ها مراجعه کرد. اطلاعات ثبت‌شده در فرم‌ساز، از امکان گزارش‌گیری در گزارش‌ساز برخوردارند.

تسهیل و سرعت بخشیدن به مغایرت‌گیری

با ثبت تمامی عملیات ممکن روی اموال در سیستم و ایجاد امکانات کافی برای صورت‌برداری اموال، مغایرت‌گیری توسط سیستم به‌دقت انجام و امکان رفع مغایرت‌های موجود فراهم می‌شود.

امکانات و ابزارها

ثبت اطلاعات پایه‌ی اموال شامل:

 • اطلاعات امین اموال، محل استقرار، واحد سازمانی، تحویل گیرنده، نوع تحصیل مال، تاریخ تحصیل، قیمت خرید اموال و برچسب اموال و ...
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به اموال منقول، غیرمنقول و نامشهود در دفاتر اموال
 • امکان تطبیق کدهای کالای انبار هر سازمان با کد استاندارد دارایی به منظور سهولت در دریافت دیسکت‌های قانونی
 • ثبت اموال استقراری در سیستم (اموالی که قبل از تهیه‌ی سیستم اموال در سازمان موجود بوده‌اند.)
 • ثبت تمام فرایندهای قانونی سیستم اموال برای ثبت انواع خروج شامل ارسال امانی، انتقال قطعی، فروش و حذف
 • ثبت فرایندهای داخلی اموال شامل انتقال داخلی، بلا استفاده ، اسقاط، برگشت از بلااستفاده، خروج موقت، برگشت از خروج موقت و حادثه دیده.
 • دریافت و ارسال اطلاعات به سیستم‌های دیگر
 • امکان ردیابی اموال درحکم مصرفی در صورت تمایل سازمان و اعطای برچسب اموال به آن‌ها
 • صورت‌برداری اموال جاری سازمان
 • صدور مجوزهای لازم برای نقل و انتقالات، حوادث، حذف و دیگر عملیات نیازمند دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • تهیه‌ی صورت‌حساب‌های رسیده، درخواست مجوز، صورت‌حساب رسیده پس از دریافت مجوز، فرستاده و دیسکت اصلاحی اموال
 • انجام کنترل‌های قانونی و حفظ ترتیب درست در فرایندهای ثبت اموال، برای جلوگیری از برگشت خوردن دیسکت‌های دریافتی.
 • تهیه‌‌ی دیسکت‌های قانونی اموال دولتی به‌شکل الکترونیکی و با فرمت‌های خاص
 • امکان ثبت آخرین تغییرات در حداقل قیمت قانونی اموال غیر مصرفی
 • ارائه‌ی گزارش‌های اموال طبق آیین‌نامه‌ی اموال دولتی (مانند فهرست اموال غیرمنقول، صورت موجودی اموال منقول، گزارش فرم16 ، گزارش فرم 19)
 • امکان ثبت اطلاعات اموال به تفکیک شعب، به شکلی که رویت، ویرایش و گزارش‌گیری از اطلاعات هر شعبه در انحصار امین اموال همان شعبه باشد.
 • صدور اسناد حسابداری به تفکیک هر علمیات و بر مبنای نیازمندی‌های موضوع دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ارایه تمام گزارش‌های مورد نیاز سازمان به دلخواه کاربر توسط تیم استقرار و پشتیبانی
 • تهیه‌ی انواع گزارش‌های مدیریتی توسط کاربر