راهکار تعهدی بخش عمومی همکاران سیستم

همکاران سیستم، با شناخت کامل از مفاهیم مرتبط با نظام مالی تعهدی در حوزه‌ی دولت، راهکاری یکپارچه و موثر برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی ارائه کرده است. این راهکار شامل دوره‌های آموزشی منطبق با نیازهای نظام مالی تعهدی، نرم‌افزارهای یکپارچه و کارآمد برای پیاده‌سازی نظام مالی جدید و مشاوره‌ی موثر برای استقرار بهینه و کامل سیستم‌هاست که بستری مناسب را برای پیاده‌سازی آسان، سریع و دقیق نظام مالی تعهدی در بخش عمومی ایجاد می‌کند.
نظام مالی بخش عمومی کشور در سال ۱۳۹۴، تحولی اساسی داشته و از نظام مالی نقدی، به سمت اجرای تدریجی نظام مالی تعهدی حرکت کرده است. تغییر نظام مالی بخش عمومی، تاثیر درخور توجهی بر استانداردها، فهرست حساب‌ها، روش‌های گردش عملیات، دستورالعمل‌های حسابداری و شیوه‌ی رسیدگی و گزارش‌گری مالی خواهد داشت.
در سال‌های گذشته، دستگاه‌‌های مختلف دولتی از جمله برخی از نهادهای حاکمیتی، که به‌شکل هم‌زمان تابع قوانین نظام‌های مالی تعهدی و نقدی هستند، به بهره‌برداری از راهکارهای نرم‌افزاری ملزم شدند که هم‌زمان پاسخ‌گوی نیازهای تعهدی و نقدی این سازمان‌ها باشد.
همکاران سیستم، تنها شرکتی است که از سال‌های گذشته، به‌واسطه‌ی همکاری با نهادهای فوق، تجربه‌ی ارائه‌ی راهکار برای اجرای نظام‌های نقدی و تعهدی به‌شکل هم‌زمان را دارد.
راهکار بخش عمومی همکاران سیستم تمام الزامات و نکات مورد نیاز برای پیاده‌سازی نظام مالی تعهدی و هم‌چنین نیازهایی را که در آینده در بخش‌هایی هم‌چون حقوق و دستمزد، دارایی‌های ثابت، انبار و بهای تمام شده ابلاغ می‌شوند، به‌طور کامل و جامع پوشش می‌دهد.

منافع و مزایا

 • نظام مالی تعهدی را در تمام فرآیند مالی خود و نه فقط در بخش حسابداری، پیاده‌سازی کنید.
 • گزارش‌های قانونی و مدیریتی بر مبنای نظام مالی تعهدی همانند صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد تفریغ بودجه را در اختیار داشته باشید.
 • صورت‌برداری، ارزش‌گذاری و استهلاک دارایی‌های ثابت را به‌طور دقیق و موثر محاسبه کنید.
 • موجودی کالا و ذخیره سنوات خدمت کارکنان در سال‌های مختلف را مدیریت کنید.

امکانات و ابزارها

 • صدور اسناد حسابداری به‌شکل اتوماتیک بر مبنای نظام‌های مالی نقدی و تعهدی
 • ثبت اطلاعات بودجه‌ی عملیاتی بر مبنای موافقت‌نامه‌های متبادله
 • تخصیص و دریافت اعتبار بر مبنای بودجه عملیاتی
 • تامین اعتبار و ثبت هزینه‌های پرداختنی غیرقطعی و قطعی تعهدی به‌شکل اتوماتیک
 • ثبت درآمدهای بخش عمومی به‌محض تحقق درآمد و پیش از دریافت وجه
 • صورت‌برداری دارایی‌های ثابت و محاسبه‌ی استهلاک آن‌ها بر مبنای ماده ۱۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم به‌همراه پیروی از الزامات نظام نوین اموال دولتی
 • محاسبه و نگهداری موجودی کالا براساس روش‌های استاندارد ثبت موجودی کالا همانند FIFO، میانگین و شناسایی ویژه
 • محاسبه و گزارش‌گری ذخیره‌ی بازخرید سنوات کارکنان
 • گزارش‌گری نقدی به‌همراه گزارش‌گری از نظام مالی تعهدی به‌شکل هم‌زمان
 • تهیه‌ی گزارش‌های صورت‌های مالی مورد تایید سازمان حسابرسی بر مبنای نظام مالی تعهدی و صورت‌های مالی تملک دارایی‌های
 • سرمایه‌ای بر مبنای نظام مالی نقدی
 • تهیه‌ی گزارش‌های تفریغ بودجه بر مبنای الزامات مدنظر دیوان محاسبات کشور