ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

سیستم اموال

منافع و مزایا

پیروی از دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستورالعمل نظام نوین اموال

این نرم‌افزار بر مبنای آخرین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره در زمینه‌ی نظام نوین اموال طراحی شده است و می‌توان به کمک آن، تمامی دیسکت‌ها و تراز حساب‌های اموال را طبق آئین‌نامه‌ی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه کرد.

 

نگهداری از اطلاعات جاری و سوابق

افزون‌بر اطلاعات جاری اموال، سوابق تغییرات آن‌ها نیز -که از اهمیت خاصی برخوردار است- در این نرم‌افزار نگهداری می‌شود و قابل رجوع است.

 

یکپارچگی سازمانی و اطلاعاتی

این نرم‌افزار با دیگر محصولات حوزه‌ی دولتی همکاران سیستم یکپارچه است و ارتباط کاملی با عملیات‌ مالی سیستم انبار، از جمله رسید و حواله‌ی انبار و دریافت یا ارسال امانی دارد. هم‌چنین، اسناد حسابداری به‌شکل مکانیزه و بر مبنای نیازمندی‌های موضوع دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل صدور و ارسال به سیستم حسابداری دولتی هستند.

 

تسهیل و سرعت بخشیدن به مغایرت‌گیری

با ثبت تمامی عملیات ممکن روی اموال در سیستم و ایجاد امکانات کافی برای صورت‌برداری اموال، مغایرت‌گیری توسط سیستم به‌دقت انجام و امکان رفع مغایرت‌های موجود فراهم می‌شود.

امکانات و ابزارها

 • ثبت اطلاعات پایه‌ی اموال شامل ثبت اطلاعات امین اموال، محل استقرار، واحد سازمانی و کد کالا
 • ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به اموال منقول، غیرمنقول و نامشهود در دفاتر اموال
 • ثبت اموال استقراری در سیستم
 • مستندسازی فرآیندهای تحصیل، انتقال و حذف اموال
 • دریافت و ارسال اطلاعات به سیستم‌های دیگر
 • صورت‌برداری اموال جاری سازمان
 • تهیه‌ی صورت‌حساب رسیده و فرستاده
  ارسال صورت‌حساب رسیده، کسب مجوز برای عملیات فرستاده و صورت‌ حساب فرستاده براساس فرم‌های اعلام شده‌ی اداره کل
 • اموال دولتی به‌شکل الکترونیکی یا لوح فشرده
 • ارائه‌ی گزارش‌های اموال طبق آیین‌نامه‌ی اموال دولتی (مانند فهرست اموال غیرمنقول، صورت موجودی اموال منقول، اموال مصرفی و غیرمصرفی هر اتاق)
 • صدور اسناد حسابداری به تفکیک هر علمیات و بر مبنای نیازمندی‌های موضوع دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • صدور مجوزهای لازم برای نقل و انتقالات، حوادث، حذف و دیگر عملیات نیازمند دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • ارائه‌ی دیسکت‌های قانونی موضوع دستورالعمل‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • تهیه‌ی انواع گزارش‌های مدیریتی توسط کاربر