ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای سازمانی

حوزه تحلیل‌های راهکار سرمایه انسانی هوشمندی تجاری

مدیریت سرمایه انسانی سازمان در جایگاه یکی از مهم‌ترین شاهراه‌های موفقیت سازمانی، نیازمند داشتن دیدی جامع به تمام فرآیندها و اطلاعات مورد نیاز است تا بتواند ضمن غلبه‌بر پیچیدگی‌ها، بهترین بهره‌مندی را برای کارکنان و سازمان به همراه بیاورد.

ابزارها و گزارش‌های تحلیلی خاص در هوشمندی تجاری (BI) به این نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد و میانی پاسخ می‌دهد. با این راهکار، اطلاعات عملکردی فرآیندهای گوناگون شرکت که در ERP یا سایر منابع اطلاعاتی ثبت و نگهداری می‌شوند، تجمیع و یکپارچه شده و در ساختاری مناسبِ تحلیل و تصمیم‌سازی، در داشبوردهای مدیریتی نمایش داده می‌شوند. با بهره‌مندی از میز تحلیل در سیستم، می‌توانید با چند کلیک به عمق داده‌ها نفوذ کنید، شاخص‌های مورد نظرتان را از ابعاد گوناگون تجزیه و تحلیل کنید و برای گرفتن تصمیم‌های کاراتر، دیدی جامع و دقیق به‌دست آورید.

در هوشمندی راهکاران مهم‌ترین ابعاد سرمایه‌ی انسانی مانند تحلیل کارگزینی، جبران خدمات، مسیر شغلی و آموزش، پروفایل تحلیلی کارمند و… به ‌همراه مهم‌ترین شاخص‌های هر بُعد متناسب با تعاریف خاص کسب‌وکار هر شرکت تحلیل می‌شود و با ساخت گزارش‌های تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی، در‌دسترس مدیران قرار می‌گیرد. از نمونه مهم‌ترین تحلیل‌های این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

منافع و مزایا

در تحلیل کارگزینی؛ با آگاهی از میزان جابه‌جایی‌های داخل و بیرون سازمانی کارکنان، درمی‌یابید که کدام واحدهای سازمان بیش‌ترین خروج در چه دسته‌ای از کارکنان، با چند سال سابقه، تجربه و تخصص داشته‌اند؛ هم‌چنین روند ورود و خروج تخصص و تجربه در کل سازمان و در واحدهای مختلف چگونه است. به این ترتیب، می‌توانید میزان تخصص و تجربه مورد نیاز واحدهای مختلف را کنترل کنید.

 

در تحلیل کارکرد کارکنان و جبران خدمات؛ آگاه می‌شوید که متوسط زمان کارکرد کارکنان در چه نسبتی با نیاز سازمان است و خواهید فهمید که بیش‌ترین منابع مالی برای چه گروه از کارکنان، با چه میزان تخصص یا تجربه و در چه واحدهایی صرف می‌شود. با مقایسه‎ی هزینه‌های کارکنان با بودجه‌های تعیین شده برای کل سازمان و واحدهای مختلف و پی بردن به انحرافات مالی، می‌توانید سیاست‌های موثرتری برای کنترل هزینه‌ها و حتی توسعه‌ی واحدهای سازمانی تدوین کنید

در تحلیل کارمند؛ ابعاد گوناگون زندگی سازمانی یک کارمند مانند کارکردها، پرداختی‌ها، تخصص‌ها، مسیر شغلی، روند پیشرفت و نقش کارمند در سبد کارکنان سازمان را در داشبورد مدیریتی کارمند با کم‌ترین زمان در‌دسترس‌ دارید و می‌توانید به تحلیل مناسبی درباره‌ی شیوه‌ی همکاری و هدایت موثر کارمندان خود دست یابید.