داستان موفقیت شرکت حامی خدمات رایانه و همراه پارت

درباره‌ی شرکت

حامی خدمات رایانه و همراه پارت (با مسئولیت محدود) شرکتی فعال در حوزه خدمات پس از فروش محصولات فناوری ‌اطلاعات و موبایل در کشور است.

نیاز کسب‌وکار

در سیستم‌های پیشین حامی خدمات رایانه، اطلاعات دفتر موجود در دبی این شرکت با تاخیر منتشر می‌شد و در نتیجه اطلاعات مالی با تاخیر در دسترس مدیران قرار می‌گرفت. هم‌چنین چند ارزی بودن قراردادها و پروژه‌های خارجی، محاسبات مالی را با دشواری مواجه می‌کرد. افزون بر این موارد، مدیران ارشد سازمان تنها در یک محل امکان دسترسی به اطلاعات را داشتند.

نتایج بهره‌گیری از راهکاران

با پیاده‌سازی راهکاران همکاران سیستم، مدیران از اطلاعات مالی در لحظه آگاه شده و تسلط آنان بر پیشبرد خدمات پس از فروش  افزایش یافته است. 

به وسیله‌ی مکانیزم وب‌سرویس در دفتر مرکزی؛ اطلاعات دفتر دبی آنلاین وارد سیستم شده و در دسترس مدیران قرار دارد. 

هم‌چنین بهره‌مندی از ویژگی چند ارزی راهکاران؛ مشکل محاسبات مالی در قراردادهای خارجی را برطرف کرده است. افزون بر این موارد، با تجمیع اطلاعات دفتر دبی در دفتر مرکزی، مدیران ارشد سازمان امکان دسترسی به اطلاعات در دفتر مرکزی را در اختیار دارند.