داستان موفقیت شرکت ارتباطات زیرساخت

  • مشتری: شرکت ارتباطات زیرساخت 
  • کسب‌و‌کار: خدماتی 
  • صنعت: مخابرات
  • راهکار: پیاده‌سازی راهکار شعبه در حوزه مالی راهکاران

شرکت ارتباطات زیرساخت؛ متولی شبکه مادر مخابراتی در کشور و کارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به‌منظور اعمال حاکمیت، وظیفه اجرایی سودهی (سوئیچینگ) و ارتباطات اپراتورهای مخابراتی را در نقاط حضور و شبکه‌های مربوط به‌عهده دارد.

این شرکت، سال ۱۳۶۸ در راستای ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و با نام «شرکت طرح و توسعه تلفن ایران»، به‌عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران کار خود را آغاز کرد. سال ۱۳۷۸ به «شرکت طرح و توسعه شبکه‌های مخابراتی» تغییر نام داد و از سال ۱۳۸۳ با نوسازی سازمان و تغییر نام به «شرکت ارتباطات زیرساخت» فعالیت خود را ادامه می‌دهد.

نیاز کسب‌وکار

ستاد مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت عهده‌دار فعالیت‌های حوزه‌ی مالی و ارائه‌ی صورت‌های مالی واحد در سطح کشور است و مراکز استانی تنخواه‌دار این شرکت به‌شمار می‌آیند؛ در نبود یک راهکار یکپارچه میان این شعب، هر شعبه برای نگهداری اطلاعات مالی خود از روش متفاوتی بهره می‌برد که تهیه‌ی گزارش‌های مالی در سطح کشور را زمان‌بر و تجمیع گزارش‌ها در ستاد مرکزی را با پیچیدگی همراه می‌کرد. هم‌چنین نیاز به کنترل مانده تنخواه شعب، آگاهی از وضعیت نقدینگی شرکت و تهیه‌ی گزارش‌های ماهانه و فصلی در زمان مورد انتظار، استفاده از راهکاری یکپارچه در سطح کشور را اجتناب‌ناپدیر می‌کرد. 

راهکار همکاران سیستم

با پیاده‌سازی راهکار شعبه در ماژول‌های دفتر کل و دریافت و پرداخت راهکاران و تدوین کدینگ واحد مالی، اطلاعات در سطح ۴۲ شعبه‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت یکپارچه شده است و تهیه گزارش‌های تجمیعی در سطح کل شعب به‌سادگی انجام می‌شود. 

اکنون فرآیند کامل پرداخت، از درخواست پرداخت تا صدور چک و ثبت مکانیزه سند حسابداری در این شرکت پیاده‌سازی شده است. هم‌چنین با بهره‌مندی از سرفصل‌های کنترلی در ثبت اسناد مالی، امکان کنترل بودجه نیز فراهم شده و افزون‌بر تامین اهداف ستاد مرکزی، رضایت کاربران و عاملان ذی‌حساب شعب را در پی داشته است. 

از زبان مشتری

محمد جمالی‌زاده؛ رئیس اداره حسابداری مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت :

تا پیش از راهکار مالی راهکاران، حساب‌ها و اسناد تنخواه‌گردان شرکت در حوزه‌های ذی‌حسابی به‌شکل دستی یا در نرم‌افزارهای غیریکپارچه نگهداری می‌شدند که کنترل مالی شرکت را دشوار می‌کرد. با یکپارچگی که راهکار مالی راهکاران فراهم آورد، نظارت مستمر بر اطلاعات حسابداری و دریافت‌ها و پرداخت‌های عاملین ذی‌حساب، کنترل نقدینگی و مانده‌حساب‌های بانکی مراکز هزینه و انجام مکانیزه صورت مغایرت بانکی حساب‌های تنخواه‌گردان ممکن شده است؛ به این ترتیب می‌توان اطلاعات مالی در لحظه و دقیقی در اختیار داشت و به تصویر واضحی از عملکرد مالی شرکت رسید.

به این ترتیب و با توجه به به‌کارگیری نرم‌افزارهای مالی و بازرگانی همکاران سیستم در اداره‌ی کل مالی و ذی‌حسابی و اداره کل تدارکات شرکت ارتباطات زیرساخت، اکنون بستر ارتقا نرم‌افزارهای پیشین همکاران سیستم به راهکاران فراهم شده است.