صدور حکم کارگزینی

پس از جمع‌آوری و ثبت اطلاعات اولیه پرسنل می‌توانیم حکم پرسنلی آنها را صادر کنیم. حکم پرسنلی یک کارمند چه فیلدهایی را در خود دارد؟ این سوالی ست که در این گفتار به آن پاسخ خواهیم داد. حکم کارگزینی سندی است که وضعیت استخدامی فرد را مشخص می‌کند. حکم کارگزینی می‌تواند استخدام شدن فرد و … ادامه