آشنایی با بودجه ریزی بر مبنای عملکرد


درباره رویداد:

کمبود منابع و پیچیده‌تر شدن ساختار دولت‌ها در کنار انتظارات شهروندان برای بهبود پاسخگویی دولت در قبال فعالیت‌های خود؛ به مرور رویکرد و ساختار بودجه‌ریزی بخش عمومی را نیز تغییر داده است. یکی از جدیدترین رویکردها؛ بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد یا همان بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی است.

بودجه‌ریزی عملیاتی (Performance-based budgeting) تاکید زیادی بر عملکرد سازمان‌ها دارد. بنابراین نحوه تخصیص بودجه در این روش تفاوت‌های اساسی با سایر روش‌ها دارد.

محورهای اصلی رویداد:

در این رویداد قصد داریم تا شما را با این مفهموم بیشتر آشنا کنیم

  • کلیات بودجه
  • چالش های بودجه ریزی عملکرد در ایران
  • راهکار بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در کشورهای پیشرو
  • زنجیره ارزش های سازمانی و بیان مالی آن (فراسوی بهایابی بر مبنای فعالیت BABC)
  • مدل استقرار بودجه با رویکرد اقتصادی و عملکردی و فراسوی بودجه ریزی
  • استقرار بهای تمام شده و بودجه ریزی عملکرد
  • آشنایی با راهکار بخش عمومی همکاران سیستم

ارائه‌دهندگان:

مهدی زینالی

دکتری تخصصی حسابداری از دانشگاه علوم و تحقیقات
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد


مصطفی احمدی

مدیر محصول شرکت همکاران سیستم

شروع رویداد: - برگزار شد.
پایان رویداد: - برگزار شد.

آدرس: این رویداد به‌ صورت آنلاین برگزار شد.

دسته‌بندی:


در مورد این رویداد پرسشی دارید؟

با ما تماس بگیرید:

۰۲۱۸۳۳۸۲۳۵۱