نحوه شناسایی درآمد بعد از تغییر استانداردهای مرتبط با آن


درباره رویداد:

با توجه به اینکه در سال 1402، استاندارد حسابداری شماره 43 تحت عنوان درآمد ناشی از قرارداد با مشتریان، با استانداردهای حسابداری شماره 3 با عنوان درآمد عملیاتی، حسابداری شماره 9 با عنوان پیمانکاری و حسابداری شماره 29 با عنوان فعالیت‌های ساخت واملاک جایگزین خواهد شد، فرآیند شناسایی درآمد به طور کلی تغییر خواهد کرد. یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای این تغییرات، بسترسازی مناسب و همچنین، استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی در این زمینه است.

محورهای اصلی رویداد:

  • بررسی استاندارد شماره 43 حسابداری 
  • فرآیند شناسایی درآمد
  • تغییرات پیش آمده پس از جایگزینی استانداردهای مرتبط با درآمد
  • شناسایی نرم افزارهای کاربری جهت اعمال این تغییرات

ارائه‌دهندگان:

سید محمد باقرآبادی
حسابدار رسمی

حمید خادم
حسابدار رسمی 

محمود آل حبیب

محمود آل حبیب 
حسابدار رسمی

الهام حمیدی
حسابدار رسمی 

محسن غلامرضایی
حسابدار رسمی / مدیر مرکز آموزش حسابداران خبره

پژمان پازوکی
سرپرست ستاد مهندسی فروش همکاران سیستم

محمد قبول 
عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران / کارشناس رسمی دادگستری

مشاهده ویدئو رویداد:

شروع رویداد: 1402/05/10 - برگزار شد.
پایان رویداد: 1402/05/10 - برگزار شد.

آدرس: این رویداد به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

دسته‌بندی:


در مورد این رویداد پرسشی دارید؟

با ما تماس بگیرید: