شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم

زمینه فعالیت : توسعه محصول

شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم

درباره‌ شرکت اطلاعات مدیریت همکاران سیستم

شرکت اطلاعات مدیریت، کارخانه تولید نرم‌افزارهای همکاران سیستم است. این شرکت به عنوان تنها مجری تمام پروژه‌های نرم‌افزاری به کارفرمایی شرکت‌ همکاران سیستم، به منظور پیشرو بودن در صنعت نرم افزار و حفظ مزایای رقابتی محصولات و روش‌های تولید خود، علاوه بر اینکه به‌طور مستمر بر به روز آوری مجموعه ابزارها و فرآیندهای توسعه نرم افزار و ارتقاء تکنولوژی‌های بکارگرفته شده در محصولات خود تاکید دارد. از بدو تأسیس همواره تولید محصولات نسل آینده را در دستور کار خود داشته و خطوط مختلف فناوری را دنبال کرده است.

شرکت اطلاعات مدیریت، کارخانه تولید نرم‌افزارهای همکاران سیستم است. این شرکت به عنوان تنها مجری تمام پروژه‌های نرم‌افزاری به کارفرمایی شرکت‌ همکاران سیستم، به منظور پیشرو بودن در صنعت نرم افزار و حفظ مزایای رقابتی محصولات و روش‌های تولید خود، علاوه بر اینکه به‌طور مستمر بر به روز آوری مجموعه ابزارها و فرآیندهای توسعه نرم افزار و ارتقاء تکنولوژی‌های بکارگرفته شده در محصولات خود تاکید دارد. از بدو تأسیس همواره تولید محصولات نسل آینده را در دستور کار خود داشته و خطوط مختلف فناوری را دنبال کرده است.

این شرکت در پاسخ به بیش از ۳۹۰۰۰ مشتری کوچک، متوسط و بزرگ در صنایع مختلف، برای تولید نرم‌افزار، از فرایند متناسب سازی شده RUP ، و برای نگهداشت سیستم‌ها از فرایندی مبتنی بر چارچوب SCRUM که کاملا در داخل شرکت و با رعایت استاندارهای CMMI و TickIT طراحی شده اند استفاده کرده و همه‌ی محصولات خود را با دیدگاه توسعه مؤلفه‌محور (Component-Based Development ) و رعایت قواعد حاکم بر آن تولید می‌کند.

شرکت اطلاعات مدیریت با بهره‌مندی از بیش از یکصد و بیست متخصص تولید نرم‌افزار در حوزه‌های مختلف مورد نیاز پروژه‌های نرم‌افزاری و در قالب تیم‌های مستقل و یکپارچه، بروز خلاقیت‌های فردی در چارچوب دیسیپلین‌های تیمی را تسهیل کرده و از این رو همواره به‌دنبال جذب و همکاری با بهترین نیروها است.

مدیر عامل: مهدی امیری

آدرس: میدان ونک، خیابان ونک غربی، پلاک ۷۳

تلفن: ۲-۸۴۳۷۲۰۰۱

ایمیل: mis@systemgroup.net