فرایند سیستم کیان

زمینه فعالیت : استقرار فروش


مدیر عامل: علیرضا پورقلی

آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزایی زینالی، خیابان عشوری، کوچه هشتم، پلاک 2، واحد 3

تلفن: 02186120445

موبایل مدیر فروش: 09128160014

ایمیل: alirezapourgholi@gmail.com