سبحان سیستم سپیدار پارس

زمینه فعالیت : استقرار فروش


مدیر عامل: سعید داورپناه

آدرس: شیراز، چهارراه هوابرد، سرباز شمالی، ساختمان ساحل 1، طبقه 4، واحد 17

تلفن: 07136482028

موبایل مدیر فروش: 09171151261

فکس: 07136482027