تدبیر اندیش سامانه پرداز آرتین


مدیر عامل: امين غني زاده

آدرس: شيراز، خيابان حافظ ، روبروي باغ جهان نما ، كوچه 10 ساختمان مهر طبقه سوم

تلفن: 07191006290

موبایل مدیر فروش: 09021724232

ایمیل: info@appoti.com