تدبیر اندیش سامانه پرداز آرتین

زمینه فعالیت : استقرار فروش

مدیر عامل: امين غنی زاده

آدرس: شيراز، بلوار پاسداران، كوچه 60 الف، طبقه فوقانی داروخانه دكتر روغنی، واحد ۲

تلفن: 07191006290

موبایل مدیر فروش: 09021724232

ایمیل: info@appoti.com