بهبود نگر همکار شرق

زمینه فعالیت : استقرار فروش


مدیر عامل: امیر مصطفی الهیان

آدرس: کرمان، خیابان شهید نامجو (اقبال)، کوچه شماره 9، کوچه شرقی، ساختمان دوم سمت راست، طبقه دوم

تلفن: 03435105 - 03432464794

موبایل مدیر فروش: 09124122798

فکس: 03432464794

ایمیل: Behboudnegar@gmail.com