شرکت پایوند

زمینه فعالیت : استقرار پشتیبانی فروش

شرکت پایوند همکاران سیستم

درباره شرکت مهندسی فناوری‌های نوین پایوند

شرکت پایوند، با همکاری جمعی از مدیران و متخصصین انفورماتیک و با هدف ارائه‌ی خدمات تخصصی در حوزه‌ی فناوری‌های به‌روز و شبکه‌های کامپیوتری تاسیس شده است.
شرکت پایوند از سال ۱۳۹۰ به فعالیت خود در حوزه شبکه پایان داد و در جایگاه یکی از شرکت‌های تخصصی همکاران سیستم و یکی از اعضای سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی، با بهره‌گیری از دانش فنی و تجربه‌ی تیم‌های کارآزموده، به صورت تخصصی در زمینه فناوری‌های نوین به ویژه RFID و بیومتریک فعالیت می‌کند. شرکت پایوند عضو ﺳﻨﺪﯾﮑﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮاج رادﯾﻮﯾﯽ است.

خدمات شرکت مهندسی فناوری های نوین پایوند

  • ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری‌ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی
  • ﭘﯿﺎده‌ﺳﺎزی ﺳﻴﺴﺘﻢ‌ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﯽ و اﻣﻨﻴﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بیومتریک
  • ﭘﻴﺎده‌سازی راﻫﻜﺎرﻫﺎی اﻧﺒﺎر ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻣﺒﺘنی ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری RFID و بارکد
  • اراﺋﻪ‌ی راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺧﺎص در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری IOT
  • اراﺋﻪ‌ی ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورهای و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻫﻤﮑﺎر
  • اراﺋﻪ‌ی سیستم ﭘﻴﺎﻣک و ﭘﻨﻞ ﻛﺎرﺑﺮی ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﻴﺎم ﻫﻤﻜﺎران ﺳﻴﺴﺘﻢ

تعداد مشتری حوزه‌های محصولی

سرمایه انسانی: 217
مدیریت فرآیندهای کسب و کار: 111
انبار و تدارکات: 71
مدیریت تولید: 1

صنایع به ترتیب بالاترین تعداد مشتری

پیمانکاری: 24
عمده فروشی( بازرگانی و پخش): 17
نفت، گاز و پتروشیمی: 15
مواد غذایی و نوشیدنی: 15
خودرو و قطعه سازی: 11
فولاد و فلزات: 8
هلدینگ و تامین سرمایه: 8
داروسازی: 4
تجهیزات پزشکی: 3
خرده فروشی: 2
لوازم خانگی: 2
سیمان، گچ و آهک: 1

مدیر عامل: رویا عسگری

تعداد پرسنل دارای گواهینامه: 7

سال تاسیس: 1390

تعداد کل پروژه های استقرار یافته: 250+

آدرس: تهران، یوسف آباد خیابان ابن سینا کوچه 15/1 پلاک 24 طبقه همکف

تلفن: ۸۴۲۰۵۲۲۲

فکس: ۸۸۵۵۰۵۳۴

ایمیل: info@paivandtech.com

مشاهده وب سایت