هم پیمان زنجان (ویرا فرآیند همکاران)

زمینه فعالیت : آموزش استقرار پشتیبانی فروش


   

مدیر عامل: امیر باقری

 

 

آدرس: زنجان، غرب شهرک کارمندان، خیابان دهم، شماره ۳۷۶۸، ساختمان همکاران سیستم

تلفن: 02433465684

ایمیل: ZNJ@systemgroup.net