هم پیمان خوزستان (شرکت فناوران اروند سیستم خوزستان)

زمینه فعالیت : , ,


مدیر عامل: عقیل هاشمی

آدرس: امانیه،خیابان سقراط شرقی ، بین عارف و انقلاب ، پلاک 53 ساختمان آراد طبقه 4 واحد 18

تلفن: 061333608778

فکس: 06133369864

ایمیل: KHZ@systemgroup.net