هم پیمان اردبیل (راهکاران هوشمند همکاران آرکا)


مدیر عامل: توحید سیف بابلانی

آدرس: اردبیل- خیابان امام خمینی ، چهار راه باهنر (ایستگاه سرعین) ساختمان اداری اولدوز پاسارگاد ، واحد 67

تلفن: 04533272110

موبایل مدیر فروش: 09201975510

ایمیل: ARD@hamkaransystem.ir