راهکاران سیستم رایین

زمینه فعالیت : ,


مدیر عامل: صادق آذری

آدرس: بیرجند،خیابان معلم،خیابان فردوسی،مجتمع پارس،طبقه اول

تلفن: 05632457193

فکس: 05632457192

ایمیل: sadegha@systemgroup.net