یارا فرایند آتی‌نگر (کرمان)

زمینه فعالیت : استقرار فروش


مدیر عامل: مصطفی انجم شعاع

مدیر فروش: حامد رحمت محمدزاده

آدرس: : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی،چهار راه امام جمعه، ساختمان بانک آینده، طبقه 5، واحد 18

تلفن: 09367492052

موبایل مدیر فروش: 09383830606

فکس: 03432472875

ایمیل: MostafaA@systemgroup.net