بازار همکاران سیستم بستری برای ارائه محصولات متنوع و یکپارچه با نرم‌افزارهای راهکاران همکاران سیستم است. این محصولات توسط شرکت‌های توسعه دهنده (شرکای توسعه‌ی همکاران سیستم) و با استفاده از ابزار مدیریت فرایندهای کسب و کار فرایار راهکاران تولید می‌شوند.

ورود به سایت بازار


بازار برای مشتریان همکاران سیستم

اگر از سیستم‌های راهکاران همکاران سیستم استفاده می‌کنید، پس از بررسی و انتخاب محصول مورد نظر خود می‌توانید درخواست خرید خود را ثبت کنید. توسعه‌دهنده مربوطه با هدف ارائه جزئیات محصول و برگزاری جلسه دمو، با شما تماس می‌گیرد. پس از اطمینان از مناسب بودن محصول موردنظر و اتمام مراحل خرید، می‌توانید محصول خود را از سایت بازار دریافت کنید. همه‌ی خدمات فروش، استقرار و پشتیبانی توسط شرکت‌های توسعه‌دهنده انجام می‌شود.آشنایی با نمونه‌هایی از محصو لات بازار


تجربه‌ی مشتریان بازار

ورود به سایت بازار