جذب همکاران جدید در بخش‌های استقرار

ما قصد داریم با جذب همکاران جدید، تیم‌های استقرار نرم‌افزار همکاران سیستم را گسترش دهیم.


  • Max. file size: 10 MB.