سمت: مدیرعامل
محل کار: دفتر مرکزی همکاران سیستم
سابقه کار در همکاران سیستم: 18 سال
تحصیلات: لیسانس نرم‌افزار


من در سال ۸۱ به عنوان کارآموز وارد مرکز تحقیقات سخت‌افزار همکاران سیستم شدم. پس از تجربه‌‌ی مسئولیت‌های کارشناس پشتیبانی، سرپرست پشتیبانی و مدیریت پناه یزد، مدیریت عامل سپیدار سیستم آسیا و مدیر ستاد مهندسی فروش به عنوان معاون اجرایی مدیرعامل در امور مشتریان و شرکت‌ها انتخاب شدم و هم‌اکنون مدیرعامل همکاران سیستم هستم.

محیط کار همکاران سیستم

در ماه‌های نخست ورودم، از سوی سازمان این پیام را دریافت می‌کردم که در همکاران سیستم شایستگی حرف اول را می‌زند. پس از مدت کوتاهی به این باور رسیدم که در همکاران سیستم باید عملکردی درست و دقیق داشت. اگر افراد بتوانند بر مبنای اصول و فرهنگ سازمان پیش بروند و وظیفه‌ای که به آنها محول می‌شود را با بهترین کیفیت ممکن انجام دهند، آینده روشنی در سازمان خواهند داشت. در همکاران سیستم شایستگی حرف اول را می‌زند. اگر بر مبنای اصول و فرهنگ سازمان پیش بروید و وظیفه‌ای که به شما محول می‌شود را با بهترین کیفیت انجام دهید، آینده روشنی در سازمان خواهید داشت.

نکته‌ای که در ابتدای ورودم به همکاران سیستم، توجه من را به خودش جلب کرد، نظم و دیسیپلین ِسازمان بود. محیط کار همکاران سیستم در کنار نظم و اصولی که برآن حاکم است، بسیار پویا و روابط بین همکاران در آن شفاف، صمیمی، صادقانه و مبتنی بر احترام متقابل است.
تاثیر محیط و فرهنگ همکاران سیستم بر ابعاد مختلف زندگی و شخصیت من و خیلی دیگر از همکارانم پررنگ است. همکارانی‌هایی که مانند من زندگی حرفه‌ای‌شان را با همکاران سیستم آغاز کرده‌اند، بخشی از شخصیت اجتماعی خود را مدیون آموخته‌هایشان در این محیط هستند.

در همکاران سیستم شایستگی حرف اول را می‌زند. اگر بر مبنای اصول و فرهنگ سازمان پیش بروید و وظیفه‌ای که به شما محول می‌شود را با بهترین کیفیت انجام دهید، آینده روشنی در سازمان خواهید داشت.

اگر می‌خواهید به همکاران سیستم بپیوندید…

افراد در همکاران سیستم دائماً در بسترفرایندهای توسعه‌ای مانند دوره‌های آموزشی و ارزیابی‌های مرتبط با آن قرار دارند. برای سازگار شدن با این فرایندها، فردی که می‌خواهد در همکاران سیستم مشغول به کار شود، باید علاوه بر داشتن هدف مشخص برای زندگی حرفه‌ای خود، میل به رشد و پیشرفت داشته باشد.
در همکاران سیستم باید مسئولیت پذیر بود و با پشتکار برای موفقیت زمان گذاشت.
در لایه‌های مختلف مدیریتی همکاران سیستم ظرفیت شنیدن نکته‌ها و پیشنهادهای پرسنل وجود دارد و افراد می‌توانند به محض برخورد با کوچکترین تناقض ذهنی در سازمان مستقیم و صادقانه با مدیرشان صحبت کند.