سمت: مدیرعامل پیمان دماوند
محل کار: پیمان الوند همکاران سیستم
سابقه کار در همکاران سیستم:  10 سال
تحصیلات: لیسانس مهندسی صنایع


من سرپرست تیم اداری مرکز سرویس همکاران سیستم هستم. کار من دوجنبه دارد. بخش اول به ارتباط با مشتری و تحقق رضایت او اختصاص دارد. در این راستا بوسیله مجموعه‌ای از داشبوردها و گزارش‌های مدیریتی، کیفیت شاخص‌های پشتیبانی ارائه شده در مرکز سرویس را ارزیابی و برای بهبود آن برنامه‌ریزی می‌کنیم. بخش دیگری از وظایف من در حوزه سرپرستی، ارتباط با کارشناسان واحد و نظارت بر چگونگی ِ انجام وظایف آن‌هاست.

محیط کار همکاران سیستم

در همکاران سیستم اراده خوبی برای شناسایی و رصد مستمر توانایی‌های افراد وجود دارد. به این معنا که در حین کار نقاط قوت شما شناسایی و برای تقویت آنها برنامه‌ریزی می‌شود. مسئولیت‌هایی به شما محول می‌شود که بتواند باعث رشد نقاط قوت شما شود.
احساس صمیمیت و دوستی در محیط کار، در کنار مجموعه این موارد همکاران سیستم را به محیطی که من آن را یک محیط حرفه‌ای می‌نامم، تبدیل کرده است. در همکاران سیستم اراده خوبی برای شناسایی و رصد مستمر توانایی‌های افراد وجود دارد. به این معنا که در حین کار نقاط قوت شما شناسایی و برای تقویت آنها برنامه‌ریزی می‌شود. مسئولیت‌هایی به شما محول می‌شود که بتواند باعث رشد نقاط قوت شما شود.
همه ما در همکاران سیستم یادمی‌گیریم که یاد بگیریم. در همکاران سیستم یک منبع دانش سیال وجود دارد. هر یک از همکارانی‌ها بخشی از این منبع هستند که در زمینه‌های مختلف فنی، ارتباطی، مدیریتی و … دانش‌ خود را با سایرین به اشتراک می‌گذارند.
تجربه‌های کاری و مهارت‌های ارتباطی که در همکاران سیستم یادگرفته‌ام، بر جنبه‌های مختلف زندگی من تاثیرگذار بوده است.
ویژگی منحصربفردی که در همکاران سیستم وجود دارد فرهنگ «مشتری‌مداری» است. نگاهی که در سازمان به مشتری‌مداری وجود دارد، نگاهی متفاوت با عرف است. ما در همکاران صرفاً به نیاز مشتری پاسخ نمی‌دهیم بلکه در کنار او ایستاده‌ایم و آنچه مشتری نیاز دارد را به او پیشنهاد می‌کنیم.

در همکاران سیستم اراده خوبی برای شناسایی و رصد مستمر توانایی‌های افراد وجود دارد. به این معنا که در حین کار نقاط قوت شما شناسایی و برای تقویت آنها برنامه‌ریزی می‌شود. مسئولیت‌هایی به شما محول می‌شود که بتواند باعث رشد نقاط قوت شما شود.

اگر می‌خواهید به همکاران سیستم بپیوندید…

لازمه کار در یک محیط حرفه‌ای مانند همکاران سیستم این است که کار را متعلق به خودتان بدانید و باور داشته باشید که رشد سازمان در گرو رشد شماست. در این شرایط می‌توانید کارتان را با احساس مسئولیت بیشتر و به گونه‌ای متفاوت از آنچه از شما انتظار می‌رود، انجام دهید.
در همکاران سیستم باید بروز بوده، برنامه مشخصی برای آینده شغلی خود در ذهن داشته باشید و برای آن تلاش کنید. همه اینها در کنار وجدان کاری و مسئولیت پذیری می‌تواند راه توسعه و پیشرفت شما را هموارتر کند.