کارتابل آفلاین

با توجه به حجم بالای کار، ضرورت سفرهای درون شهری و برون شهری مداوم و دغدغه‌های بسیار، برای مدیران فرصتی باقی نمی‌ماند تا بتوانند تمامی کارها و نامه‌های خود را در زمان حضور در سازمان پاسخ دهند. سرعت پایین خطوط ارتباطی اینترنت در برخی نقاط نیز این امکان را از مدیران می‌گیرد تا در منزل یا سفر بتوانند با سرعت مطلوب از سیستم اتوماسیون اداری استفاده کنند. در نتیجه سیستم اتوماسیون اداری تحت وب به همراه زیرسیستم کارتابل Offline، این امکان را در اختیار مدیر می‌گذارد تا در منزل و یا هر نقطه دیگر بتواند کارهای باقیمانده خود را به انجام رسانده و با اولین برقراری ارتباط با سیستم اصلی آنها را به روز کند.

با این امکان، مدیران می‌توانند در منزل، در هنگام سفر، در هنگام ماموریت و یا از هر مکانی به نامه‌ها و کارهای خود دسترسی داشته و عملیات متداول از قبیل دیدن نامه ها و کارها، ارجاع آ‌نها به همراه پاراف و … را انجام دهند.

منافع و مزایا

انجام کار‌ها در هر مکان و هر زمان بدون نیاز به ارتباط آنلاین

با این امکان، مدیران می‌توانند در منزل، در هنگام سفر، در هنگام ماموریت و یا از هر مکانی به نامه‌ها و کارهای خود دسترسی داشته و عملیات متداول از قبیل دیدن نامه‌ها و کار‌ها، ارجاع آن‌ها به همراه پاراف و... را انجام دهند.

 

امکانات و ابزارها

  • مشاهده کلیه ارجاعات دریافتی و ارسالی در بازه زمانی دلخواه
  • امکان مشاهده نامه‌ها و پیوست‌ها
  • ارجاع و پاسخ به ارجاع
  • امکان حذف ارجاع و فراخوانی ارجاع
  • امضای نامه
  • امکان انجام تنظیمات شخصی
  • امکان استفاده از کتابچه آدرس
  • امکان ثبت یادداشت روی ارجاعات کارتابل
  • امکان به روزرسانی آسان کارتابل