شرکت همکاران سیستم گیلان

شرکت همکاران سیستم گیلان در سال ۱۳۸۱ تأسیس شد. این شرکت مسئولیت بازاریابی، فروش، استقرار و راه‌اندازی، پشتیبانی و آموزش نرم‌افزارهای همکاران سیستم را در استان گیلان بر عهده دارد.

مدیر عامل: ابراهیم احمدی
آدرس: رشت، خیابان امام خمینی، روبه روی اداره تامین اجتماعی شعبه ۲ رشت، ساختمان سینا ،طبقه ۴
تلفن: ۰۱۳-۳۳۳۴۴۳۰۵
دورنگار: ۰۱۳-۳۳۳۳۷۲۱۸
ایمیل: gln@systemgroup.net