سال نو مبارک

تازه های همکاران سیستم

 کارگاه‌های آموزشی JavaScript و Git همکاران سیستم

کارگاه‌های آموزشی JavaScript و Git همکاران سیستم

همکاران سیستم با برگزاری دو کارگاه آموزشی در زمینه‌های JavaScript و Git در کنفرانس وب و موبایل ایران حضور داشت.
برای دریافت فایل ارائه و اطلاعات تخصصی در مورد هریک از کارگاه‌های ECMAScript 6: The Future of JavaScript  و Git and GitHub in Practice صفحه ویژه آنها در وبسایت همکاران سیستم را ببینید.