تازه های همکاران سیستم

هوشمندی تجاری همکاران سیستم

برگزاری نخستین سمینار «هوشمندی تجاری همکاران سیستم» در سال ۱۳۹۳

«سمینار هوشمندی تجاری همکاران سیستم»، با هدف معرفی مزیت‌ها و کارکردهای راهکار هوشمندی تجاری ِ همکاران سیستم، روز دوشنبه ۲۰ مردادماه درسالن کنفرانس ساختمان دفتر مرکزی شرکت برگزار شد.