تازه های همکاران سیستم

همكاران سيستم حامي دومين استارت‌آپ گرايند تهران

با مشارکت و حمایت «همکاران سیستم» برگزار شد: دومین برنامه «استارت‌آپ گرایند تهران»

شرکت همکاران سیستم با هدف حمایت از جریان‌های کارآفرینی و نیز در راستای پایبندی به مسئولیت اجتماعی خود، به عنوان حامی اصلی، در برگزاری دومین برنامه استارت‌آپ گرایند تهران مشارکت کرد.