تازه های همکاران سیستم

«بازگشت نیروهای شایسته» تجربه‌ای از همکاران سیستم در دهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

همکاران سیستم تجربه خود در خصوص «بازگشت نیروهای شایسته» به سازمان را با  تشريح دلایل، مزایا و چالش‌های اين رويكرد، در دهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ارائه داد.