گزارش تصویری از نمایشگاه راهکاران

تازه های همکاران سیستم

 تخفیف دوره‌های آموزشی زمستان موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

تخفیف دوره‌های آموزشی زمستان موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم

موسسه آموزش و پژوهش همکاران سیستم، زمستان امسال تخفیف‌های ویژه‌ای را برای فراگیران دوره‌های مختلف آموزشی این موسسه درنظر گرفته است.
همه افرادی که از تاریخ ۶ تا ۱۶ بهمن ماه در دوره‌های آموزشی موسسه ثبت‌نام کنند از ۳۰ درصد تخفیف دوره‌های حضوری و ۵۰ درصد تخفیف دوره‌های غیرحضوری برخوردار خواهند شد.