تازه های همکاران سیستم

گواهينامه  ISO/IEC ۲۷۰۰۱ همكاران سيستم

رویکرد ويژه همکاران سیستم در پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

واحد زیرساخت شبکه  همکاران سیستم، موفق شد با ایجاد و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، گواهینامه ISO/IEC ۲۷۰۰۱ را یک سال دیگر تمدید کند. راه اندازی این سیستم، با هدف مدیریت امنیت سرویس‌های داخلی، محصولات و اطلاعات مشتریان در مقابل انواع تهدیدهای امنیتی انجام شده است.