سیستم جبران خدمات

کاهش زمان انجام محاسبات طولانی و پیچیده در کنار لزوم دقت در اجرای فرآیندهای جبران خدمات، به‌کارگیری ابزار مناسب را برای این بخش از سازمان‌ها به ضرورتی انکارناپذیر مبدّل ساخته است.
جبران خدمات از مهم‌ترین معیارهای انگیزشی کارکنان برای فعالیت موثر در سازمان به‌شمار می‌آید، از این رو این حوزه از فعالیت‌های مدیریت سرمایه انسانی برای مدیران و کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار است. وجود الزامات قانونی و پیچیدگی‌های حاکم بر نظام جبران خدمات بر اهمیت وجود راهکار نرم‌افزاری مناسب در این حوزه می‌افزاید.

در سیستم جبران خدمات ضمن تعریف و پیکربندی انواع بسته‌های جبران خدمات، امکان پرداخت حقوق و سایر پرداختی‌های قانونی و دوره‌ای (از جمله حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید سنوات و بازخرید مرخصی)، هم‌چنین پرداختی‌های خاص سازمان وجود دارد. به‌کارگیری سیستم جبران خدمات، پیچیدگی‌های موجود و سناریوهای خاص سازمان‌ها در محاسبه و پرداخت به کارکنان را به شایستگی پوشش می‌دهد و دغدغه‌ی پاسخ‌گویی به مدیران داخلی و سازمان‌های قانونی بیرونی را به کم‌ترین حد خود می‌رساند.

منافع و مزایا

پاسخ‌گویی به الزامات قانونی

رعایت قوانین و مقررات پرداخت حقوق و مزایایی کارکنان همواره یکی از اصول مورد تاکید مدیران در سازمان‌هاست. تنوع و پیچیدگی‌های موجود در این زمینه لزوم استفاده از یک نرم‌افزار مطمئن که در کنار دقت بالا، انعطاف‌پذیری لازم در پاسخ به نیازمندی‌های خاص و عمومی داشته باشد را به روشنی تبیین می‌کند. سیستم جبران خدمات با در نظر گرفتن الزامات قانونی حاکم در کشور به سازمان‌ها نسبت به وجود ابزاری مناسب و مطمئن، اطمینان می‌بخشد. این سیستم، امکان انواع گزارش‌ها و فایل‌های خروجی را به شرح زیر در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد:‌

 • فهرست بیمه
 • فهرست مالیات
 • فایل بیمه
 • فایل مالیات
 • سایر خروجی‌های قانونی
 • انعطاف‌پذیری بالا و سهولت اعمال تغییرات

پوشش‌دهی قوانین و مقررات حاکم بر نظام‌های مختلف جبران خدمات با توجه به تنوع و گستره‌ی آن‌ها با پیچیدگی‌هایی همراه است، از طرف دیگر حساسیت‌های موجود در این‌باره، بر اهمیت دقت و سرعت در انجام محاسبات مربوطه می‌افزاید.

 • پوشش‌دهی تنوع و پیچیدگی‌های نظام‌های جبران خدمات
 • تعریف روش محاسبه عوامل جبران خدمات از جمله محاسبه‌ی حقوق ماهانه، عیدی، سنوات، بازخرید مرخصی و انواع پرداختی‌های خاص سازمان
 • فرمول‌نویسی پویا و منعطف با امکان استفاده از تمامی پارامترها و اطلاعات در فرمول‌نویسی عوامل
 • انجام تغییرات در روش محاسبه عوامل با حفظ تاریخچه تغییرات مربوط به آن
 • پوشش‌دهی انواع معوقه‌های جبران خدمات
 • کاهش زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه‌ها
 • در نظر گرفتن سوابق و تاریخچه اطلاعات در انجام محاسبات

یکپارچگی اطلاعات و دسترسی سریع و مطمئن

راحتی کار با نرم‌افزار در کنار دسترسی به انواع گزارش‌ها و خروجی‌های مورد نیاز سازمان‌ها، یکی از الزامات یک نرم‌افزار خوب به‌شمار می‌رود که با استفاده از فناوری‌های نوین و طراحی مناسب امکان‌پذیر است. در سیستم جبران خدمات، با استفاده از امکانات زیر، زمان دسترسی به اطلاعات کاهش و سهولت استفاده از آن‌ها افزایش می‌یابد:‌

 • گروه‌بندی اطلاعات براساس فیلدهای دل‌خواه
 • تهیه انواع گزارش‌های مدیریتی و مشاهده روند تغییرات جبران خدمات در طی زمان
 • دسترسی سریع و دقیق به اطلاعات تجمیعی لازم در سطوح مختلف سازمانی
 • ارسال فیش حقوقی از طریق ایمیل
 • تهیه انواع گزارش‌ها به تفکیک اطلاعات جاری، معوقه و سرجمع و با گروه‌بندی‌های مورد نظر کاربر از جمله نوع استخدام، محل خدمت، مرکز هزینه، پروژه و غیره
 • مرور جبران خدمات کارمند و اطلاعات موثر بر آن در بازه‌ی زمانی مورد نظر

امکانات و ابزارها

سیستم جبران خدمات راهکار سرمایه انسانی انعطاف‌پذیری در تعریف و پیکربندی انواع بسته‌های جبران خدمات را در کنار دقت و اطمینان بالای انجام محاسبات قرار داده و از این طریق برای مشتریان خود ارزش‌افزوده لازم را در این حوزه ایجاد کرده است.

 • تعریف انواع بسته‌های جبران خدمات (حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مرخصی، بازخرید سنوات و محاسبات خاص سازمان)
 • تعیین روش محاسبه عوامل جبران خدمات به‌شکل دل‌خواه و به تفکیک انواع گروه‌های استخدامی
 •  پیکربندی و صدور انواع اسناد مالی جبران خدمات
 •  پیکربندی و تعیین فرمت انواع فایل‌های خروجی (فایل‌های بیمه و مالیات، فایل بانک و سایر خروجی‌های مورد نیاز)
 •  انجام محاسبات مربوط به معوقه‌های جبران خدمات
 •  تهیه‌ی انواع گزارش‌های قانونی و مدیریتی