داستان موفقیت شرکت خدمات فنی و مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز

شرکت خدمات فنی و مهندسی گسترش پتروشیمی شیراز در انجام عملیات طراحی و مهندسی، مشاوره و نظارت و مشارکت در طرح‌های گوناگون صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور فعالیت دارد. این شرکت به پشتوانه‌ی ۵۰ سال فعالیت واحدهای مهندسی و عملیاتی شرکت پتروشیمی شیراز، در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد. اکنون ۲۵ پروژه را به‌شکل هم‌زمان مدیریت می‌کند و با به‌کارگیری تجهیزات روز، نقش موثری در اجرای پروژه‌های عظیمی هم‌چون راه‌اندازی طرح اورامونیاک سوم پتروشیمی شیراز داشته است.

نیاز کسب‌وکار

بیش از ۲۵۰۰ کارمند در این مجموعه مشغول به‌کار هستند و شرکت برای مدیریت این تعداد منابع انسانی با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های متعددی روبه‌رو بود؛ از جمله می‌توان به پیچیدگی مدیریت پرداخت حقوق با توجه به تعدد روش‌های پرداخت، زمان‌بر بودن صدور احکام کارگزینی و تخصیص وام به‌شکل گروهی اشاره کرد. افزون‌بر این، صدور اسناد دستی در این تعداد، بسیار زمان‌بر بود و امکان بروز خطا را در پی داشت. 

نتایج بهره‌گیری از راهکاران

با پیاده‌سازی ماژول جبران خدمات راهکاران در این شرکت، افزون‌بر فراهم آوردن امکان تفکیک رویه‌های متعدد پرداخت حقوق برای ۲۵۰۰ کارمند، امکان تخصیص وام به‌شکل گروهی و صدور احکام گروهی به تفکیک محل خدمت، نوع استخدام، مرکز هزینه، واحد سازمانی و… به‌وجود آمد؛ هم‌چنین با تنظیم صدور سند اتوماتیک حقوق در سیستم حقوق و دستمزد و ارسال سیستماتیک آن به ماژول دفتر کل در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اسناد مالی مرتبط با این عملیات، با هیچ‌گونه مغایرتی روبه‌رو نمی‌شوند.