نرم افزار نگهداری و تعمیرات راهکاران

منافع و مزایا

تعریف ساختار تجهیزات و خطوط تولید

یکی از مزایای اصلی نرم افزار نگهداری و تعمیرات راهکاران، امکان تعریف ساختار درختی تجهیزات و ساختار خطوط تولید مانند خطوط تولید شرکت‌های پتروشیمی تا سطح قطعات است. همچنین، امکان گروه‌بندی‌های مکانیکال، الکتریکال، عملیاتی، استقراری و ... تجهیزات وجود دارد. برای هر تجهیز امکان تعریف روش‌های سرویس و نگهداری، خرابی‌های رایج و نقاط اندازه‌گیری مانند کنترل دما، ارتعاش، روغن و ... وجود دارد.

پوشش فرایندهای تعمیراتی

پوشش فرایندهای تعمیراتی در سامانه نگهداری و تعمیرات راهکاران به شکل مکانیزه است. در واقع، همه‌ی واحدهای عملیاتی می‌توانند از طریق موبایل یا کامپیوتر اعلان خرابی یا درخواست تعمیرات خاصی روی تجهیزات یا سیستم‌های در دسترس خود ثبت کنند و با اجرای گردش کار منعطف، در حداقل زمان واحدهای تعمیراتی مطلع شود و فعالیت مورد نیاز برنامه‌ریزی و اجرا شود. با این روش خواب دستگاه و تجهیزات به حداقل خواهد رسید.

برنامه‌ریزی به‌موقع سرویس‌ها

با توجه به تکامل سیستم‌های نگهداری و تعمیرات در طول زمان، تمرکز بیش‌تر بر کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان‌های توقف تجهیزات است، از این‌رو، روش­هایی تعریف شده است که پیش از خرابی دستگاه‌ها، فعالیت‌هایی به ‌شکل پیش‌بینانه و پیش‌گیرانه اجرا شود. در حال حاضر در نرم افزار نگهداری و تعمیرات راهکاران، امکان اجرای سرویس و چک لیست‌ها، بر اساس زمان و تقویم تجهیز یا کارکرد دستگاه‌ها و در یک سطح بالاتر بر اساس آنالیز وضعیت دستگاه‌ها مانند آنالیز روغن، ارتعاشات و ... وجود دارد.

ارتباط نرم افزار نگهداری و تعمیرات با سایر ماژول‌های راهکاران

 • یکی از قابلیت‌های مهم نرم افزار نگهداری و تعمیرات ارتباط دقیق آن با ماژول‌های دیگر راهکاران است.
 • این سیستم؛ برای دریافت و تامین قطعات و مواد مورد نیاز نگهداری و تعمیرات، با سیستم انبار و تدارکات راهکاران مرتبط است.
 • کارکردهای ماشین‌آلات را می‌توان از سیستم کنترل تولید راهکاران دریافت کرد.
 • اطلاعات پرسنل تعمیراتی و ساختار سازمانی نگهداری و تعمیرات با سیستم سرمایه انسانی مرتبط است. برای تهیه‌ی گزارش‌های مالی هر دستور کار، قیمت قطعات و مواد را از انبار و تدارکات و قیمت پرسنل تعمیراتی را از سیستم جبران خدمات دریافت خواهد کرد.

انعطاف‌پذیری در گردش فرآیندها و ارتباط با سخت‌افزار

یکی از مسائل مهم در حوزه‌ی نگهداری و تعمیرات انعطاف‌پذیری سیستم در مقابل فرآیندهای متنوع هر سازمان است. به همین دلیل در سیستم نگهداری و تعمیرات امکان توسعه و ایجاد گردش کارهای خاص هر مشتری مانند گردش مجوز تعمیراتی یا Permit ، گردش درخواست های تعمیراتی و .. در سازمان و کنترل و پایش دوره‌ای این فرآیندها وجود دارد. از طرف دیگر برای اجرایی کردن سرویس‌های مبنتی بر وضعیت مثلا آنالیز دما یا ارتعاش و ... نیاز است که سیستم برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات به‌شکل مستقیم اطلاعات را از سخت‌افزارها و اتوماسیون صنعتی دریافت کند. به همین دلیل این سیستم از طریق درگاه‌های وب سرویس، امکان دریافت اطلاعات درلحظه و برنامه‌ریزی آتی سرویس ها را دارد.

 

 

 

امکانات و ابزارها

از مهمترین امکانات و ابزارهای سامانه نگهداری و تعمیرات (CMMS) می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تنظیم ایجاد دستور کار جدید با درنظر گرفتن دستورکارهای باز موجود
 • امکان دریافت اطلاعاتی همچون تجهیز، سرویس، دستورکار، نقاط اندازه گیری، ،ایراد، خرابی، علت خرابی و ... از طریق اکسل
 • تعریف مرکز و واحدها اجرایی تعمیرات و نگهداری و تخصص‌های موجود در هر واحد
 • مشخص کردن تقویم کاری(روزهای کاری و تعطیلات) و شیفت‌های کاری هر کدام از واحدهای اجرای نت
 • مشخص کردن واحدهای اجرایی پیمانکاری فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
 • تعریف ساختار یک سایت (سیستم) تا سطح یک تجهیز خاص در چندین سطح مختلف  و پوشش سطوح تجهیزات تعریف شده در ISO 14224
 • تعریف سطوح مختلف یک تجهیز مانند کل شرکت، محل فیزیکی، سیستم، قطعه و ...
 • تعریف ساختار تجهیز یا ماشین‌آلات و زیر تجهیزات وابسته به آن به شکل درختی بدون محدودیت سطح، تا سطح قطعات یدکی
 • مشخص کردن اقلام و قطعات یدکی موجود در یک تجهیز و اتصال آن به سیستم انبار و کدهای MESC
 • پیوست اسناد، نقشه‌ها، کاتالوگ و ... هر تجهیز
 • امکان تعریف نقاط قابل‌آنالیز یا اندازه‌گیری هر تجهیز؛ برای نمونه نقاط ارتعاش‌سنجی تجهیز، کنترل روغن، صدا، حرارت یا دما و ..
 • تعریف نوع خرابی، خرابی و دلیل خرابی تجهیزات مختلف  برای کشف علل ریشه‌ای عیوب یا RCA
 • تعریف سرویس‌های مبتنی بر وضعیت  یا CBM  بر اساس آنالیز نقاط اندازه‌گیری تجهیزات مانند آنالیز ارتعاشات، روغن و ...
 • صدور اعلان خرابی یا درخواست فعالیت نت از طریق موبایل توسط واحدهای عملیاتی
 • تعریف سرویس‌های اضطراری یا EM در سیستم که بعد از انجام خرابی اجرا می‌شوند.
 • تعریف سرویس‌های پیشگیرانه PM بر اساس بازه زمانی؛ برای نمونه ماهانه یا بر اساس کارکرد دستگاه؛ ساعت کارکردی یا میزان تولید یا به شکل ترکیبی
 • تعریف سرویس‌های دوره‌ای چک و بازدیدهای زمانی دوره‌ای و طراحی چک لیست‌های پویا برای هر سرویس دوره‌ای
 • تخصیص مواد و قطعات یدکی مصرفی مورد نیاز هر سرویس برای دریافت آن از انبار
 • انجام تعمیرات اصلاحی CM برای مجتمع یا تجهیزات موجود در آن
 • ثبت گزارش عملکرد فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات به همراه دلایل تاخیر، زمان ساعت و حجم کار انجام شده، پرسنل انجام‌دهنده و ثبت علل خرابی
 • انجام فعالیت‌های تعمیراتی توسط پیمانکاران بیرونی و گزارش عملکرد آن‌ها
 • ثبت و استفاده از ابزارآلات مورد نیاز انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات
 • ارتباط با سیستم انبار برای درخواست قطعات و کالاهای مصرفی مورد نیاز از انبار و حواله آن‌ها به سیستم
 • دریافت اطلاعات کارکردی و آنالیزهای تجهیزات به شکل خودکار و مستقیم از روی تجهیزات و سنسورها با استفاده از وب‌سرویس
 • ثبت و اجرای مجوزهای نگهداری و تعمیرات یا پرمیت  (Permit) برای انجام سرویس‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس تجهیز و سرویس
 • گردش سرویس‌ها و فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات بر اساس فرآیندهای موجود در هر شرکت یا سازمان از طریق ابزارهای گردش کار  مثلا گردش صدور درخواست کار، انجام عملیات نت، تایید فنی، تحویل و نهایی‌سازی،  کنترل نهایی کار
 • تعریف مدت زمان استاندارد برای بررسی واحدهای برنامه‌ریزی و عملیاتی و تعیین تکلیف دستور کارهای صادر شده
 • ساخت گزارش‌های متنوع عملیاتی، عملکردی و ریالی نت
 • گزارش‌های تحلیلی و آماری تعمیرات و نگهداری