سیستم MESC

مدیریت موجودی و تأمین به موقع قطعات یدکی (موجودی‌های مستمر) از مسایل حیاتی عملیات انبارها و اداره خرید کالا در صنایع پتروشیمی است. از سویی دیگر تعداد زیاد قطعات یدکی و حجم وسیع اقلام مشابه منجر می‌شود که کسب اطلاعات دقیق و به هنگام از وضعیت موجودی‌های مستمر و پروژه نیازمند تبعیت از استاندارد مشخصی باشد. این استاندارد موسوم به MESC بوده و مزایای زیر را برای شرکت‌های پتروشیمی به همراه دارد:

 • ایجاد زبان مشترک در تأمین و نگهداری قطعات،
 • ایجاد روشی استاندارد در چیدن اجناس داخل انبارها،
 • تسهیل در ایجاد، اصلاح، ویرایش و بایگانی سوابق گردش اقلام،
 • کاهش تعدد و تنوع اقلام و قطعات.

از سویی دیگر ، کنترل هزینه‌های نگهداری موجودی، کاهش هزینه‌های تدارکاتی، تامین به موقع کالا و پیشگیری از کمبود موجودی قطعات، از نیازهای اولیه و مهم مدیران این صنعت است تا بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مناسبی انجام دهند. عملیات انبارداری، تدارکات و حسابداری انبار شامل فعالیت‌های مهمی نظیر طبقه‌بندی کالا، تنظیم تقاضا، سفارش گذاری، تأمین کالا، دریافت و صدور کالا، تعدیل موجودی کالا، انبارگردانی، قیمت‌گذاری، اصلاحیه قیمت‌ها و حسابداری کالا است.

منافع و مزایا

ماژول MESC راهکاران، یک راهکار فرآیند محور و تحت وب همکاران سیستم است که در کنار راهکارهای تدارکات و حسابداری انبار فعالیت‌های مربوط به واحدهای عملیات انبارها، اداره خرید کالا و حسابداری کالا را برای کاربران این واحدها یکپارچه، منعطف و مکانیزه می‌کند. به عبارت دیگر ، ماژول MESC راهکاران کمک می‌کند تا عملیات طبقه‌بندی و استاندارد کالا، تنظیم تقاضا، تدارکات کالا، تسویه حساب با تأمین کنندگان، ، دریافت و صدور کالا، عملیات انبارداری، قیمتگذاری کالا، تعدیلات قیمت و بازرسی انبارها منطبق بر استاندارد MESC ، به صورت یکپارچه و در بستری کاملاً مکانیزه به گردش در آیند.

امکانات و ابزارها

 • ایجاد، اصلاح و حذف پیشنهاد طبقه‌بندی کالا (MESC PROPOSAL)
 • ایجاد، اصلاح و حذف اطلاعات سابقه طبقه‌بندی کالا (شامل کد MESC ، شماره خط، نوع خط، Description ، واحد سنجش ، رمز استاندارد، Part Number ، Special Info ، Misc Info ، آیتم‌های REF)
 • نمایش درختواره‌ای طبقه‌بندی کالا بر اساس نوع خط (درختواره H/S/I/X)
 • تغییر کد MESC در LIB و گزارش تاریخچه تغییرات آن (MESC CHANGE)
 • تغییر واحد سنجش ، تعریف نسبت تبدیل واحدهای سنجش و قابلیت استفاده از چند واحد سنجش برای هر آیتم(UNIT CHANGE)
 • ایجاد، اصلاح و حذف سابقه کالا در انبار و گزارش تاریخچه تغییرات آن (شامل انبار اصلی / فرعی ، منبع تأمین کالا ، MIN ، MAX ، نقطه سفارش ROP ، مقدار سفارش اقتصادی EOQ ، Unit Price ، زمان میان تقاضا و رسید کالا Lead Time)
 • ایجاد کد DUMMY برای اقلام پروژه و اقلام مستقیم
 • گزارش توصیه عملکرد (ACTION NOTICE)
 • صحت سنجی هوشمند حدود MIN و MAX بر اساس میزان تحرک آیتم‌ها در انبار
 • صدور INDENT به صورت تکی و گروهی (بر اساس MESC GROUP ، توصیه عملکرد و حدود کنترل موجودی)
 • قابلیت ثبت شمارش برای کالاهای شمارش شده به تفکیک کالا و LOCATION کالا در انبار (TT38)
 • صدور اتوماتیک اسناد تعدیل موجودی ناشی از شمارش (TT74 و TT74R) بر اساس مغایرت موجودی کالا
 • قابلیت صدور اسناد تعدیل موجودی برای اقلام مازاد، اقلام کشف شده، اقلام فاسد شده و غیره (TT75 و TT75R)
 • ایجاد، اصلاح و حذف برگ تأییدیه فنی کالا
 • پشتیبانی از سند DDR
 • ایجاد، اصلاح و حذف اسناد MRS
 • صدور تگ شناسایی برای محموله کالا بر اساس اطلاعات INDENT
 • قابلیت صدور MRS به صورت بخش بخش (Partially) بر مبنای INDENT
 • جستجوی چند مرحله‌ای و ترکیبی کالا بر اساس DESCRIPTION ، کد MESC و سایر اطلاعات طبقه‌بندی کالا
 • ایجاد، اصلاح و حذف سند MIV به تفکیک مراکز هزینه، پروژه‌ها و پیمانکاران بر اساس امضای تصویب کننده‌ها
 • امکان ورود اطلاعات فرم MESC Change با استفاده از اکسل
 • امکان ورود اطلاعات فرم پیشنهاد طبقه‌بندی کالا با استفاده از اکسل
 • نمایش کالاها در Action Notice با واحد سنجش انتخابی
 • پشتیبانی از کالاهای فصلی در گزارش Action Notice (کدهای برنامه ریزی 4.1 و 4.4)
 • نمایش کالای مشابه در گزارش Action Notice
 • امکان مشاهده گردش اقلام (کاردکس) بر اساس واحد سنجش انتخابی و به صورت چند ساله