نرم افزار حسابداری دولتی راهکاران بخش عمومی

منافع و مزایا

مهم‌ترین مزیت‌های نرم افزار حسابداری دولتی راهکاران بخش عمومی

پوشش‌دهی عملیات حسابداری تعهدی بخش عمومی

نرم افزار حسابداری دولتی حسابداری تعهدی بخش عمومی در بخش ذیحسابی، عاملین ذیحسابی و ادارات کل استانی در سازمان کار کشوری را پوشش می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اهداف نرم افزار حسابداری دولتی، تهیه‌ی اطلاعات مالی منسجم و به‌‌روز سازمان‌ها، نهادها، شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی است. این گروه از اطلاعات، مجموعه‌ی عملیات سازمان‌ها و مؤسسات یاد شده را درقالب شاخص‌های کمی بیان می‌کند و زمینه‌های لازم را برای کنترل، ارائه گزارشات قانونی و برنامه‌ریزی مدیریت فراهم می‌سازد.

گزارش‌دهی ساده و کم‌هزینه به ذینفعان بیرونی سازمان

همه سازمان‌های دولتی نیاز به گزارش‌‌هایی از سازمان برای ارائه به ذینفعان دارند. ماژول حسابداری دولتی امکان دریافت و ارائه‌ی تمامی گزارش‌های قانونی را به‌شکل سیستمی دارد. این ماژول با ارائه مکانیزم ساخت استاندارد گزارش‌گری، نه تنها از آخرین نسخه پرتکل سناما پشتیبانی می‌کند، بلکه بیش از هر زمان دیگری آمادگی انطباق با استانداردهای مورد نیاز نهادهای نظارتی را دارد.
راهکاران بخش عمومی همکاران سیستم ضمن تامین خروجی‌های مناسب گزارشات قانونی، زیرساخت لازم به منظور ارائه آنلاین این گزارشات به سازمان‌های نظارتی را داراست.

پشتیبانی کامل از عملیات عاملین ذیحساب و ادارات کل استانی

سازمان‌های دولتی بنا به ساختار، اهداف، برنامه‌ها و فعالیت‌های خود، دارای عاملین ذیحساب و یا ادارات کلی می‌باشند که هم به لحاظ عملیات سیستمی طیف متفاوتی از استقلال را دارند و هم به لحاظ منطقه جغرافیایی دارای پراکندگی هستند. گردآوری، نگهداری و ثبت اطلاعات مالی به تفکیک شعب، عاملین ذیحساب و ادارات کل استانی و به صورت متمرکز در یک بانک اطلاعاتی از ویژگی‌¬های ماژول حسابداری دولتی است كه امكان گزارش‌گيري در سطح شعبه، عامل ذیحساب و اداره کل استانی يا به‌شکل سرجمع را فراهم می‌كند.

پشتیبانی از عملیات مربوط به مالیات بر ارزش افزوده

به کمک نرم افزار حسابداری دولتی اطلاعات مربوط به خرید و فروش از همه‌ی سیستم‌های راهكاران بخش عمومی جمع‌‌آوری شده و اظهارنامه مالیات  بر ارزش افزوده نسخه عمومی و نسخه آلایندگی توسط سیستم صادر می‌‌شود.

امکانات و ابزارها

امکانات نرم افزار حسابداری دولتی

 • پاسخ‌گویی به نیاز ثبت و گزارش‌‌دهی هم‌زمان اطلاعات هزینه‌ای و سرمایه‌ای
 • پشتیبانی از عملیات عاملین ذیحساب
 • پشتیبانی از عملیات حسابداری ادارات کل استانی
 • امکان تعیین دوره متمم هزینه‌ای و سرمایه‌ای به شکل سالانه

ساختار حساب‌‌‌ها

 • تعریف ساختار حساب‌ها به شکل درخت‌واره‌ای
 • طبقه‌بندی حساب‌ها تا 20 سطح : گروه ، کل ، معین و 17 سطح تفصیلی
 • تعریف حساب‌های تفصیلی به شکل یگانه و مرتبط کردن یک حساب تفصیلی با حساب‌های معین مختلف
 • امکان ایجاد و کنترل رابطه پدر-فرزندی بین سطوح تفصیل مثل برنامه و فعالیت یا طرح و پروژه
 • تکمیل اطلاعات مربوط به رابطه پدر-فرزندی به صورت اتوماتیک در زمان ثبت سند حسابداری
 • امکان تفکیک طبقه حساب هزینه‌ای و سرمایه‌ای برای حسابهای بودجه‌‎ای
 • امکان تعیین ماهیت حساب‌ها و کنترل در سطح معین و یک یا چند حساب تفصیلی
 • طبقه‌‌‌بندی حساب‌‌‌های تفصیلی به شکل درخت‌واره
 • تعیین حقوق دسترسی به ازای هر حساب برای مشاهده‌ی کاربران مختلف

عملیات طی دوره و پایان دوره

 • ثبت اطلاعات سند به صورت یادداشت، موقت، بررسی شده و قطعی و تستی
 • امکان قرار دادن سند حسابداری در وضعیت "فقط خواندنی" به منظور اطمینان از عدم تغییر توسط سایر کاربران
 • تعریف تعداد بررسی‌کنندگان اسناد حسابداری با توجه به ساختار سازمانی واحد مالی
 • آنالیز اطلاعات حساب‌ها به‌شکل اتوماتیک و دستی
 • صدور اعلامیه بدهکار/بستانکار برای طرف حساب‌ها
 • شناسایی اسناد ارسالی از سایر سیستم‌‌ها و جلوگیری از تکرار اطلاعات برای حفظ یکپارچگی
 • تعریف الگوی سند اتوماتیک برای اسناد پرکاربرد و تکراری
 • تعیین حقوق دسترسی به تفکیک اسناد صادر شده توسط هر کاربر
 • جستجوی اسناد بر اساس تمامی اطلاعات مندرج در سند
 • صدور اسناد تسعیر ارز، بستن حساب‌‌ها، تعدیل ماهیت حساب‌ها، تعدیل بودجه‌ای و افتتاحیه و اختتامیه توسط سیستم
 • تهیه‌ی سند کل برای دوره‌های زمانی مورد انتخاب کاربر
 • تهیه‌ی اتوماتیک اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نسخه عمومی و نسخه آلایندگی
 • امکان پیکربندی سند حسابداری سایر سیستم‌ها به منظور صدور اسناد مورد نیاز

 

گزارش‌‌گیری

 • ارسال اطلاعات به قالب‌هایی مانند ( Excel, Word, XML, PDF ) به منظور تجزیه و تحلیل‌‌های مالی مورد نظر کاربر
 • مرور حساب‌‌ها در تمامی سطوح به‌شکل ساده و تحلیلی، بررسی گردش حساب‌ها، اسناد حسابداری
 • گزارش‌‌های ساده و تحلیلی دفاتر و تراز ریالی و ارزی در قالب گزارش‌‌های جامع حسابداری
 • امکان تهیه گزارش از شماره پیگیری و اطلاعات ارزی همچون یک سطح حساب
 • تهیه‌ی گزارش‌های رایج در سیستم مالی به شکل استاندارد
 • تهیه‌ی گزارش‌های مقایسه‌ای
 • امکان دریافت گزارش‌ها بر اساس ماهیت دوره (جاری، متمم و سنواتی)
 • ارائه‌ی گزارش ریز اقلام اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) برای ارائه به دارایی