نرم‌ افزار اموال دولتی راهکاران بخش عمومی

مدیریت و کنترل اموال و دارایی‌های سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی همواره یکی از دغدغه‌های مدیران این سازمان‌ها بوده است. ثبت، نگهداشت و انجام عملیات مالی و ارائه گزارشات قانونی مورد نیاز بدون به کارگیری یک راهکار نرم افزاری امکان‌پذیر نیست.

نرم‌ افزار مدیریت اموال دولتی راهکاران بخش عمومی، راهکار نرم‌افزاری مدیریت اموال منقول غیرمصرفی در دستگاه‌های اجرایی و بخش تملک شرکت‌های دولتی است. این ماژول مطابق با آخرین دستورالعمل نظام نوین اموال دولتی و نظام حسابداری بخش عمومی طراحی و تولید شده است.


 • پوشش‌دهی نظام نوین اموال دولتی
 • انجام محاسبات استهلاک و ثبت اسناد مالی متناسب
 • صورت‌برداری با استفاده از نرم افزار موبایل
 • ارائه انواع دیسکت اموال (رسیده، فرستاده، دیسکت های مجوز و اصلاحی)
 • یکپارچگی با سایر سیستم‌های راهکاران

پیروی از قوانین

این نرم‌افزار بر مبنای آخرین دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های صادره در زمینه‌ نظام نوین اموال دولتی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی طراحی شده و می‌توان به کمک آن، تمامی دیسکت‌ها و تراز حساب‌های اموال را طبق آئین‌نامه‌ این وزارتخانه تهیه کرد. همچنین این ماژول از دستورالعمل‌های مالی مطابق با نظام حسابداری بخش عمومی پیروی می‌کند.

استفاده از کدینگ کالای استاندارد اموال دولتی

سیستم اموال دولتی به منظور ارائه دیسک و صورتحساب‌های مبتنی بر الزامات قانونی، به صورت پیش‌فرض از کالاهای استاندارد اموال دولتی استفاده می کند. این امکان به دستگاه‌های اجرایی و امین اموال‌ها کمک می‌کند که ضمن ثبت اطلاعات اموال منقول غیرمصرفی، از صحت اطلاعات و ارائه دیسکت با اطلاعات مورد تایید اداره کل اموال دولتی اطمینان حاصل کنند. البته در صورت نیاز و به منظور مدیریت موجودی سایر کالاهایی مصرفی و در حکم مصرفی امکان تعریف کالا مطابق با نیاز دستگاه‌های اجرایی وجود دارد.

یکپارچگی سازمانی و اطلاعاتی

این نرم‌افزار با دیگر محصولات حوزه‌ دولتی همکاران سیستم (راهکاران بخش عمومی) یکپارچه است و ارتباط کاملی با عملیات‌ سیستم انبار، مانند درخواست کالا، رسید و حواله‌ انبار و دریافت یا ارسال امانی دارد. هم‌چنین، اسناد حسابداری به‌شکل مکانیزه و بر مبنای نیازمندی‌های موضوع نظام حسابداری بخش عمومی قابل صدور و ارسال به سیستم حسابداری هستند.

صورت‌برداری با استفاده از نرم افزار موبایل

با توجه به اهمیت صورت‌برداری از اموال در سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، امکان انجام صورت‌برداری با استفاده از نرم‌افزار موبایل در نرم افزار اموال گردانی دولتی راهکاران بخش عمومی وجود دارد. نرم افزار موبایل اموال دولتی به کاربر کمک می کند از طریق اسکن بارکد یا جستجوی پلاک‌های دارایی بر روی موبایل، آخرین وضعیت آنها را در سیستم مشاهده و در صورت مغایرت بر روی موبایل، وضعیت جدید اموال را در صورت‌برداری ثبت کند.

تحت وب بودن

از ویژگی‌های مهم و مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی به ویژه در مواردی که پراکندگی جغرافیایی وجود دارد، تحت وب بودن راهکار اموال است که در ماژول اموال دولتی راهکاران بخش عمومی این موضوع پوشش داده می‌شود.

محاسبات استهلاک

مطابق با نظام حسابداری بخش عمومی، دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام محاسبات استهلاک مطابق با نرخ و روش استهلاک ارائه شده از طرف اداره کل اموال دولتی هستند. نرم افزار اموال دولتی راهکاران بخش عمومی امکان انجام محاسبات استهلاک با دو روش مستقیم و نزولی را دارا بوده و گزارشات مورد نیاز در این خصوص را با دقت خوبی ارائه می‌دهد.


اطلاعات پایه

 • تعریف گروه‌ها و طبقات استاندارد و ارتباط کالاها با گروه‌های مربوطه به شکل پیشفرض
 • ثبت اطلاعات امین اموال، درختواره محل استقرار و ارتباط امین اموال با محل استقرار
 • ثبت آخرین تغییرات در حداقل قیمت قانونی اموال غیر مصرفی
 • تنظیمات مربوط به ارزش اسقاط و دوره شروع محاسبه استهلاک

ثبت عملیات

 • ثبت اموال استقراری در سیستم (اموالی که قبل از تهیه‌ سیستم اموال در سازمان موجود بوده‌اند)
 • ثبت اموال جدید و اختصاص برچسب 
 • ثبت تمام فرایندهای قانونی سیستم اموال شامل انواع خروج، ارسال امانی، انتقال قطعی، فروش و حذف
 • ثبت فرایندهای داخلی اموال شامل انتقال داخلی، بلااستفاده، اسقاط، برگشت از بلااستفاده، خروج موقت، برگشت از خروج موقت و حادثه دیده
 • دریافت و ارسال اطلاعات به سیستم‌های دیگر
 • صورت‌برداری اموال جاری سازمان با استفاده از نرم‌افزار موبایل
 • صدور مجوزهای لازم برای نقل و انتقالات، حوادث، حذف و دیگر عملیات نیازمند دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی

گزارشگری

 • تهیه‌ صورت‌حساب‌های رسیده، درخواست مجوز، صورت‌حساب رسیده پس از دریافت مجوز، فرستاده و دیسکت اصلاحی اموال
 • ارائه گزارش‌های متنوع از محاسبات استهلاک، استهلاک انباشته، ارزش دفتری و بهای تمام شده اموال
 • امکان ثبت اطلاعات اموال به تفکیک شعب، به شکلی که رویت، ویرایش و گزارش‌گیری از اطلاعات هر شعبه در انحصار امین اموال همان شعبه باشد.
 • ارائه گزارش کارت دارایی به منظور مشاهده تاریخچه برای هر یک از اموال

عملیات مالی

 • انجام محاسبات استهلاک مطابق با دستورالعمل‌های اداره کل اموال دولتی
 • صدور اسناد حسابداری محاسبات استهلاک
 • صدور اسناد حسابداری به تفکیک هر علمیات (خرید اموال، فروش، اسقاط و….)